W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Tomczyk.
 • E-mail: pawel.t@straz.kolbuszowa.pl
 • Telefon: 17 2271 323

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendnt Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
 • Adres: 36-100 Kolbuszowa
  ul. Piekarska 13
 • E-mail: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 17 2271323

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej13

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej znajduje się na terenie zamkniętym. Wjazd na teren komendy znajduje się przy ul. Piekarskiej i jest ograniczony bramą wjazdową, przy której znajduje się domofon. Obsługą wejścia do budynku zajmuje się Dyżurny SK również od strony ul. Piekarskiej i wymaga użycia domofonu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, W budynku nie ma windy. Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu SK KP PSP na parterze przez funkcjonariusza lub pracownika cywilnego PSP w Kolbuszowej, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I piętro budynku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Brak możliwości z korzystania tłumacza jezyka migowego.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  umożliwiony jest w nastepujący sposób:

 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku:

Chęć wejścia do budynku zgłasza pod nr 0172271323 wew.34, służba dyżurna umożliwia wejście na parter  budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju  interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 • Osoba niewidoma lub niedowidząca

Chęć wejścia do budynku zgłasza pod nr 017 2271323 wew.34.Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobe niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 12:42 mł. bryg. Paweł Tomczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko do spraw organizacyjno kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 26.03.2021 11:08 mł. bryg. Paweł Tomczyk
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 12:42 mł. bryg. Paweł Tomczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}