W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Rozwój ochrony przeciwpożarowej na ziemiach kolbuszowskich (stan na listopad 2020 r).
Myśl zorganizowania straży pożarnej jako formacji przewidzianej do obrony miasta przed pożarami podjęta została w Kolbuszowej z inicjatywy mieszczan i właściciela tych ziem Zdzisława hrabiego Tyszkiewicza już w 1872 roku. W roku tym zakupiono jak ówcześnie nazywano sprzęt pożarniczy pierwsze rekwizyty straży w postaci sikawki konnej z beczkowozem. Dało to początek procesowi formowania pierwszego oddziału straży pożarnej w Kolbuszowej. Pierwsze walne zebranie przeprowadzono w oparciu o obowiązujący w Galicji Statut Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Ogniowej w dniu 31 maja 1875 roku. Do składu rady nadzorczej zostali wybrani naczelnik sądu Rybakiewicz, Goliński, Franciszek Buczak, Aleksander Kobylański i Leon Ogonek. W tym okresie straż kolbuszowska posiadała już 2 sikawki konne z beczkowozami i kompletne umundurowanie dla jej członków.
W roku 1883 oddział straży ogniowej w Kolbuszowej liczył 28 członków wspierających, 41 członków czynnych i 7 honorowych. Jedną z pierwszych i poważniejszych akcji kolbuszowskiej straży ogniowej był udział w gaszeniu wielkiego pożaru miasta, jaki powstał w dniu 18 maja 1883 roku. Opis tego pożaru, który strawił 126 domów podał Kurier Rzeszowski „ … Przez całą noc od godziny 4 rano z 18 na 19 maja połączone siły strażackie z Głogowa, Majdanu i Sokołowa zalewały zgliszcza palących się budynków i szkoły, pozostałą część miasta objętego pożogą gasiła straż kolbuszowska.”
W roku 1894 przy kolbuszowskiej straży ogniowej powstaje pierwsza w dziejach miasta orkiestra dęta. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Agenor Burkiewicz.
Pierwsza wojna światowa zniszczyła niemal doszczętnie cały dorobek kolbuszowskiej straży – zaginęły mundury i sprzęt. Dopiero koniec wojny i powstanie niepodległej Polski w listopadzie w 1918 roku zapoczątkowały nowy okres rozwoju ochotniczych straży pożarnych w mieście i powiecie kolbuszowskim. Działalność straży kolbuszowskiej reaktywują w tym czasie miejscowi działacze jak: sędzia dr Stanisław Madowski, dr Józef Gocal i dr Józef Dec, kilkuletni prezes Powiatowego Oddziału Związku Straży Pożarnej. Stanowisko naczelnika objął na czas dłuższy młody i energiczny działacz Edward Winiarski. Podjęto się szkolenia nowych członków, zakupiono sprzęt pożarniczy i umundurowanie – głównie z własnych środków wygospodarowanych z imprez organizowanych między innymi z udziałem reaktywowanej orkiestry dętej pod kierownictwem Agenora Burkiewicza i nowo zorganizowanego zespołu teatralnego, kierowanego przez naczelnika oddziału OSP Edwarda Winiarskiego.
Rozwój Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej i w powiecie w latach trzydziestych dokonywał się podobnie jak w całym kraju przy poparciu władz administracji państwowej i samorządowej. W rezultacie wielu zmian statutowych i personalnych, stan Powiatowego Oddziału Związku Straży Pożarnych w Kolbuszowej, w roku 1939 przedstawia się następująco: powiat podzielony został na pięć rejonów z siedzibami w Kolbuszowej, Majdanie, Dzikowcu, Raniżowie i Sokołowie. Kolbuszowa jako siedziba rejonu pierwszego i władz powiatowych posiadała 1 oddział OSP męski. 20 członków czynnych, 70 członków wspierających oraz 1 oddział żeński liczący 8 członkiń. Oddział kolbuszowski dysponował motopompą i remizą znajdującą się przy magistracie. Ponieważ pomieszczenie to nie odpowiadało potrzebom straży, już w czasie okupacji społecznym wysiłkiem strażaków rozpoczęto budowę garaży na sprzęt, w miejscu gdzie obecnie znajduje się siedziba OSP.
W skład rejonu kolbuszowskiego wchodziły – OSP w Kolbuszowej Górnej, Weryni, Kupnie i Widełce. Ogółem 1 rejon posiadał 99 członków czynnych i 121 wspierających. Drugi rejon z siedzibą w Majdanie obejmował 5 OSP – w Majdanie Królewskim, Komorowie, Krzątce, Ostrowach Tuszowskich i Cmolasie i zrzeszał 90 członków czynnych i 44 wspierających. Trzeci rejon w Dzikowcu obejmował 4 stowarzyszenia: w Dzikowcu Starym, w Dzikowcu Nowym, w Lipnicy, Wilczej Woli i zrzeszał 77 członków czynnych oraz 70 członków wspierających. Czwarty rejon w Raniżowie obejmował 5 stowarzyszeń w Raniżowie, Staniszewskim, Zielonce, Mazurach i Woli Raniżowskiej, a zrzeszał 85 członków czynnych i 57 członków wspierających. Piąty rejon w Sokołowie obejmował stowarzyszenia: Sokołów, Górno, Trzeboś, Trzebuska, Nienadówka i liczył 150 członków czynnych i 150 wspierających.
Przy OSP Kolbuszowa, Majdan Królewski, Dzikowiec Nowy, Raniżów i Sokołów działały kobiece drużyny pożarnicze. Ochotnicze straże pożarne dysponowały 18 remizami i 4 motopompami. Prawie cały dorobek drugiego okresu rozwoju stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych uległ zniszczeniu w okresie okupacji hitlerowskiej. Ludność połowy powiatu kolbuszowskiego została przesiedlona, a zabudowania 25 wsi zostały rozebrane lub spalone. W tej sytuacji uległ zupełnemu zniszczeniu sprzęt pożarowy będący na wyposażeniu poszczególnych OSP, względnie mienie OSP zostało zagrabione przez okupanta.
Po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji – strażacy przy dużej pomocy Państwa aktywnie włączyli się do odbudowy ochrony przeciwpożarowej. Pracami tymi kierowali :
w latach 1945 – 1947 – kpt. poż. Ludwik Hermankowicz – Inspektor Pożarnictwa
w latach 1947 – 1950 – por. poż. Jan Rybak – późniejszy szef służby kwatermistrzowskiej KG SP
w latach 1950 – 1981 – ppłk. poż. Józef Bieleń – Komendant Powiatowy SP
w latach 1981 – 1992 – bryg. Bronisław Gut – Komendant Rejonowy SP
w latach 1992 – 1995 – bryg. Ryszard Gorczyca – Komendant Rejonowy PSP w Ropczycach
od 01-08-95 do 31-10-96 – bryg. inż. Kazimierz Wójcicki – Komendant Rejonowy PSP w Ropczycach
od 01-11-96 do 31-12-98 – kpt. inż. Zdzisław Ciosek – Komendant Rejonowy PSP w Ropczycach
od 01-01-1999 do 31-01-2006 – mł. bryg. mgr Józef Halat – Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
od 01-02-2006 do 02-10-2011– bryg. mgr inż. Jan Ziobro – Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
od 20-12-2011 do 31-01-2018 – st. bryg. mgr inż. Florian Pelczar - Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
od 17-07-2018 – mł. bryg. Jacek Nita – Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej
Przełomową datą i wydarzeniem dla ochrony przeciwpożarowej na ziemi kolbuszowskiej jest dzień 1 marca 1975. Data ta jest związana z utworzeniem w Kolbuszowej Zawodowej Straży Pożarnej w sile 1 sekcji na zmianie. Komenda Powiatowa (później Rejonowa) SP w Kolbuszowej swoim zasięgiem operacyjnym obejmowała teren MiG Kolbuszowa oraz Sokołowa, gmin: Cmolas, Raniżów, Stary Dzikowiec. Stan taki przetrwał do czasu powstania Państwowej Straży Pożarnej, kiedy to likwidacji uległ rejon kolbuszowski, a wchodzące w jego skład nadzoru operacyjnego gminy zostały włączone : Kolbuszowa do KR PSP w Ropczycach, Cmolas do KR PSP Mielec, Stary Dzikowiec i Raniżów do KR PSP Rzeszów, Sokołów do KR PSP Leżajsk.
W wyniku reformy administracyjnej z dniem 1 stycznia 1999 roku reaktywowano po latach powiat kolbuszowski oraz została utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Na terenie powiatu kolbuszowskiego działa 56 jednostek OSP, w tym 17 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz 39 pozostałych jednostek OSP.

 

{"register":{"columns":[]}}