W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Miechowie

32-200 Miechów, ul. Racławicka 20
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

 

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z obsługą petentów (osoby fizyczne)
informacjaoprzetwarzaniudanychwzwizkuzobsugpetentwosobyfizyczne.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z naborem do służby
informacjaoprzetwarzaniudanychwzwizkuznaboremdosuby.pdf 0.13MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH
PZ​_1​_(CZYNNOŚCI​_KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE).pdf 0.33MB
Informacja o przetwarzaniu danych - wypożyczanie sprzętu-wystawienie rewersu
informacjaoprzetwarzaniudanych-wypoyczaniesprztu-wystawienierewersu.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych - umowa zlecenie z osobą fizyczną
informacjaoprzetwarzaniudanych-umowazleceniezosobfizyczn.pdf 0.15MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
informacjaoprzetwarzaniudanychosobowychwzwizkuzprowadzeniemdziaaratowniczychprzezjednostkiochronyprzeciwpoarowej.pdf 0.10MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń OSP
informacjaoprzetwarzaniudanychosobowychdlauczestnikwszkoleosp.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących służbę (zatrudnionych) w KP
informacjaoprzetwarzaniudanychosobowychdlaosbpenicychsubzatrudnionychwkp.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób odbywających staż i praktyki w KP
informacjaoprzetwarzaniudanychosobowychdlaosbodbywajcychstaipraktykiwkp.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych dla strażaków OSP (dane w SWD)
informacjaoprzetwarzaniudanychdlastrazakwospdanewswd.pdf 0.09MB
Monitoring wizyjny
monitoringwizyjny.pdf 0.09MB
Informacja o przetwarzaniu danych - umowa cywilno prawna z jednoosobowa działalność gospodarcza
informacjaoprzetwarzaniudanychdlastazysci​_i​_praktykanci-docx.pdf 0.13MB
Informacja o przetwarzaniu danych dla stażyści i praktykanci
informacjaoprzetwarzaniudanychdlastazysci​_i​_praktykanci.pdf 0.13MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
POSTĘPOWANIE​_ADMINISTRACYJNE.pdf 0.12MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY)
POK​_5​_(POSTĘPOWANIE​_ADMINISTRACYJNE-MILCZĄCE​_ZAŁATWIENIE​_SPRAWY).pdf 0.33MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM SKARG, PETYCJI I WNIOSKÓW
POK​_3​_(ROZPATRYWANIE​_SKARG​_PETYCJI​_WNIOSKÓW)-skonwertowany.pdf 0.12MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE DOFINANSOWANIA JEDNOSTEK OSP
PR​_3​_(DOFINANSOWANIE​_OSP).pdf 0.33MB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 14:51 st. kpt. Tomasz Gajos
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Miechow
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 2.0 14.06.2021 10:18 st. kpt. Tomasz Gajos
Klauzula informacyjna 1.0 26.11.2020 14:51 st. kpt. Tomasz Gajos

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}