W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

30.03.2021

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową PSP w Mrągowie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności
bryg. Paweł Głowienka
e-mail: zkp_mragowo@kwpsp.olsztyn.pl

telefon: 89 741-05-03

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/kppsp-mragowo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
 • Adres: ul. Oficerska 2a, 11-700 Mrągowo
 • E-mail: komendant.mragowo@kwpsp.olsztyn.pl
 • Telefon: 89 741-05-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie znajduje się od strony ul. Oficerskiej

W budynku Komendy nie ma wind oraz dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, informacje dźwiękowe, pętle indukcyjne.

Materiały

Deklaracja dostępności
Deklaracja-dostępności.pdf 0.11MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności.jpg 0.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2021 10:32 kpt. Jakub Tutka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Mrągowo
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 02.06.2021 15:43 kpt. Jakub Tutka
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2021 10:53 kpt. Jakub Tutka
Deklaracja dostępności 2.0 30.03.2021 10:51 kpt. Jakub Tutka
Deklaracja dostępności 1.0 30.03.2021 10:32 kpt. Jakub Tutka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP