W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW! W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail

Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w każdy wtorek miesiąca (w przypadku święta - kolejny dzień roboczy) w godz10:00-12:00 oraz 15:30-16:30

Podczas przebywania w Komendzie Powiatowej, Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdym czasie niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć – jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zobowiązani są do przyjmowania skarg i wniosków od obywateli w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Stapińskiego 19 c, 14-100 Ostróda
– 
osobiście w sekretariacie przy ul. Stapińskiego 19 c w godz. 7:30 - 15:30
– 
za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@kppsp.ostroda.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– 
faxem na nr (89) 642-31-19
– 
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją ds. Kadr i Organizacji tut. Komendy

Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie lub Komendanta Głównego PSP mogą tego dokonać poprzez Sekcję ds. Kadr i Organizacji tutejszej Komendy.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zastępcę Komendanta lub upoważnionych naczelników wydziałów KW PSP:

codziennie, w godzinach urzędowania 7:30-15:30

oraz w każdy poniedziałek (lub najbliższy dzień roboczy,
jeżeli w poniedziałek wypada święto )

w godzinach 15:30-16:30

Adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16 10–045 OLSZTYN

tel. (0-89) 53-53-386 lub (0-89) 52-29-500

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Głównego:

w terminie ustalonym telefonicznie , tel. 22 523-39-00,

Adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38, 00 –914 WARSZAWA

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2021 15:03 Marcin Wiśniewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Licznerska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 26.04.2021 15:03 Marcin Wiśniewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}