W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Geneza tworzenia Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim sięga 1900 roku. Tego roku z inicjatywy obywateli honorowych miasta powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu Św. Założycielami straży byli między innymi aptekarz Jan Żakowski, Adam Mrozowski i właściciel cegielni „Jadwigów" Tomasz Głowacki. Straż Pożarna miała swoją siedzibę przy placu Św. Floriana obok Magistratu. Na swym wyposażeniu posiadała sikawki czterokołowe, beczki żelazne na wodę, wóz rekwizytowy i inny sprzęt. Wartość majątku szacowano ponad 8 tyś. rubli. Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej byli drobni rzemieślnicy i właściciele zakładów pracy z terenu miasta, jak: prowadzący zakład Szewski Stanisław Piotrowicz, Stanisław Bielecki i inni.

Ochotnicza Straż Pożarna w 1901 roku zrzeszała 3 członków honorowych , 94 rzeczywistych i 116 członków czynnych. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składał się między innymi z księdza Wacława Wodeckiego, który był prezesem, księdza Tadeusza Szubstarskiego, właściciela Cegielni Pana Wincentego Klepackiego i właściciela Browaru Pana Stanisława Saskiego. W 1925 roku społeczeństwo miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dowód uznania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ufundowało tablicę pamiątkową, która obecnie jest wmurowana w ścianę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnim naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowcu był Stanisław Bielecki.Z chwilą wybuchu II wojny światowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została przekształcona w posterunek zawodowy na czele, którego stanął Edmund Waligóra. W tym czasie siedziba straży została przeniesiona do centrum miasta na obecną Aleję 3 - go Maja. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Ostrowca okupant zezwolił na poruszanie się członkom straży w okresie całej doby.Po zakończeniu II wojny światowej powstała Zawodowa Straż Pożarna, która w dalszym ciągu miała swoją siedzibę przy Alei 3 - go Maja. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim został Edmund Waligóra późniejszy Szef Służby Operacyjnej Komendy Głównej Straży Pożarnych. Po przeniesieniu Edmunda Waligóry do służby w Komendzie Głównej, Komendantem został kpt. Józef Śliwiński, którego jednocześnie skierowano do szkoły Oficerskiej w Warszawie. W tym czasie obowiązki Komendanta pełnił st. ogn. Kazimierz Domaradzki. Z chwilą ukończenia kursu oficerskiego kpt. Józef Śliwiński został skierowany do służby w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Kielcach. W dalszym ciągu obowiązki Komendanta pełnił st. ogn. Kazimierz Domaradzki. W początku lat 50 kpt. Józef Śliwiński został ponownie przeniesiony do Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisko Komendanta, które to pełnił do końca lat 60 -tych. W tym okresie Zawodowa Straż Pożarna podlegała pod Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Po podziale administracyjnym kraju w 1975 roku Komenda Zawodowej Straży Pożarnej pełniła jednocześnie obowiązki Komendy Rejonowej Straży Pożarnych i obejmowała swym zasięgiem następujące gminy: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Łagów i Nową Słupię. W celu poprawy warunków pełnienia służby i rozrostu jednostki dokonano modernizacji obiektu w postaci dobudowania sali gimnastycznej i świetlicy. W tym samym okresie poczyniono starania i uzyskano pomieszczenia po dawnej Firmie Instalacyjnej „Radomskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych.
W tym czasie na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach utworzono w tutejszej Jednostce Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego. Ośrodek szkolił dla potrzeb całego województwa szeregowych, podoficerów oraz różnych specjalistów.
W dniu 22 maja 1976 roku z okazji 75 rocznicy powołania straży pożarnej społeczeństwo Ostrowca Świętokrzyskiego ufundowało sztandar dla Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej jako dowód wdzięczności za działalność zapobiegawczą oraz interwencyjną prowadzoną przez strażaków. Sztandar został udekorowany honorową odznaką „za zasługi dla kielecczyzny". Główna uroczystość odbyła się na Placu Wolności. Natomiast na ścianie frontowej budynku remizy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej 50 (obecna Wardyńskiego 32) odsłonięte tablicę pamiątkową, która została wykonana przez pracowników Huty „Ostrowiec" z inicjatywy Dyrektora Naczelnego Huty im. M. Nowotki mgr inż. Adama Śniadowskiego.
Ważne uroczystości:

Dnia 22 maja 1976 r. odbyła się obchody 75 – lecia powołania straży pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uroczystość ta została uhonorowana przekazaniem sztandaru ( ufundowania sztandaru podjął się mgr Tadeusz Szczygieł – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).
Sztandar został udekorowany honorową odznaką „ za zasługi dla kielecczyzny” przyznaną przez PWRN a odbyła się ona w najokazalszym miejscu naszego miasta na Placu Wolności.
Na uroczystości przybyli m.in.
Komendant Główny Straży Pożarnych - płk. poż. Zygmunt Jarosz
V-ce Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej – M. Derejski
Kierownik Wydziału Administracji KW PZPR – H. Czajkowski
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych – płk. poż. mgr Jan Nowak
I Sekretarz KM PZPR – Stanisław Karbowniczek
Prezydent Miasta Ostrowca Św. – mgr Jan Ślusarz

Komendantem Rejonowym Straż y Pożarnych w Ostrowcu Św. był mjr poż. Jan Waśniewski.
Na uroczystość tą oprócz zaproszonych gości przybyły delegacje z poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych.
Z okazji 75 rocznicy powołania straży na ścianie frontalnej budynku remizy w Ostrowcu przy ul. Bałtowskiej 50 odsłonięto tablicę pamiątkowa, która została wykonana przez pracowników HUTY im. M. Nowotki w Ostrowcu.
Uroczystości zostały zakończone defiladą pieszych i zmotoryzowanych Straży Pożarnych.

 

{"register":{"columns":[]}}