W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Charakterystyka powiatu

Plan powiatu ostrzeszowskiego z prawej, herb powiatu ostrzeszowskiego z lewej.

Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Obszar Powiatu Ostrzeszowskiego obejmuje 7 jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego w tym:

3 gminy miejsko-wiejskie:

 • Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
 • Miasto i Gminę Mikstat
 • Miasto i Gminę Ostrzeszów

4 gminy wiejskie:

 • gmina Czajków
 • gmina Doruchów
 • gmina Kobyla Góra
 • gmina Kraszewice

3 miasta:

 • Grabów nad Prosną
 • Mikstat
 • Ostrzeszów.

Poszczególne rodzaje obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego uwarunkowane są wielkością i ilością zaludnienia poszczególnych gmin. W gminach wiejskich przeważają budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie luźnej oraz niewielka ilość budynków użyteczności publicznej. W gminach miejsko wiejskich przeważają budynki użyteczności publicznej ZL III oraz obiekty ZL I, ZL II i ZL V w znacznej ilości zabudowy zwartej oraz obiekty wielkopowierzchniowe, w które mogą przebywać duże grupy ludzi.

Tereny leśne

Powierzchnia obszarów leśnych na terenie powiatu wynosi - 260,28 km2 co stanowi 33,7% powierzchni powiatu. W przeważającej mierze są to lasy państwowe. Lasów niepaństwowych przekazanych pod nadzór Nadleśnictwom jest 81,71 km2.

Obszary leśne na terenie powiatu podlegają pod cztery Nadleśnictwa tj.:

 • Nadleśnictwo Antonin - swoim zasięgiem obejmuje: częściowo gminę Ostrzeszów
 • Nadleśnictwo Syców - swoim zasięgiem obejmuje gminy: częściowo gminę Kobyla Góra i Ostrzeszów
 • Nadleśnictwo Przedborów - swoim zasięgiem obejmuje gminy: Czajków, Kraszewice, Mikstat, Grabów, Doruchów i częściowo Ostrzeszów i Kobyla Góra
 • Nadleśnictwo Taczanów - swoim zasięgiem obejmuje gminę Mikstat.

Obszarem o największym potencjalnym zagrożeniu pożarowym jest teren Leśnictwa Zmyślona, a szczególnie rejon zalewu Kobyla Góra. Tereny te są miejscem masowego wypoczynku ludzi w okresie letnim (ośrodki wczasowe, domki letniskowe, pola namiotowe, biwakowe itp.).

Ponadto do terenów szczególnie zagrożonych należy zaliczyć tereny leśne przy trasie kolejowej relacji Kępno - Ostrów Wlkp., co roku dochodzi tam do pożarów spowodowanych przez przejeżdżające pociągi.

Poważne awarie przemysłowe

Na terenie powiatu zlokalizowany jest zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Baza magazynowo-przeładunkowa gazu płynnego z rozlewnią PHU Marian Lamek, Rojów, ul. Wrocławska 45, 63 – 500 Ostrzeszów, gdzie znajdują się trzy zbiorniki magazynowe gazu płynnego w wersji kopcowej o pojemności dwa po 150 m3 każdy i 197 m3 oraz trzy zbiorniki magazynowe gazu płynnego w wersji naziemnej o pojemności po 54 m3 każdy.

Inne

Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa zakłady stwarzające potencjalne zagrożenie poza swoim terenem. Do nich należy zakład AMI Irena i Marek Aksamscy Spółka jawna Mikstat ul. Stara Droga 1, gdzie znajduje się instalacja chłodnicza, w którym czynnikiem roboczym jest amoniak (15 t.) oraz Zakład Przetwórstwa Drobiu Ostrzeszów ul. Wojska Polskiego 4, gdzie znajduje się instalacja chłodnicza, w którym czynnikiem roboczym jest amoniak (4t.)

 

źródło: www.wikipedia.org, Dokumentacja planistyczna na potrzeby pionu kontrolno-rozpoznawczego i operacyjnego KP PSP w Ostrzeszowie