W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych,
  2. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisów alternatywnych. Opisy te są sukcesywnie dodawane.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności bryg. Mariusz SZCZEPAŃSKI, adres poczty elektronicznej mariusz.szczepanski@psp.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 771 87 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Sportowej. Wejście główne przeznaczone jest dla gości oraz interesantów i znajduje się na parterze (bez schodów).

Po lewej stronie od wejścia znajduje się Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie w godzinach pracy Komendy Powiatowej siedzi podoficer dyżurny, który weryfikuje wszystkich interesantów, a następnie kieruje ich do właściwych biur, które znajdują się na pierwszym piętrze. Na piętro prowadzą schody, a w budynku nie ma windy.

Interesanci z ograniczoną zdolnością poruszania się będą przyjmowani przy stoliku po prawej stronie od wejścia, po uprzedniej weryfikacji przez podoficera, który telefonicznie powiadomi właściwe biuro. Przedstawiciel danego biura przyjdzie do interesanta.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W komendzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Koordynator ds. dostępności

bryg. Mariusz SZCZEPAŃSKI

  tel. +48 47 771 8700
  e-mail: mariusz.szczepanski@psp.wlkp.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2020 11:54 asp. Michał BIEL
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Mariusz SZCZEPAŃSKI
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 08.10.2020 13:40 asp. Michał BIEL
Deklaracja dostępności 1.0 08.10.2020 11:54 asp. Michał BIEL

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP