W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. Maciej Łodygowski.
 • E-mail: operacyjny_2@kppspotwock.pl
 • Telefon: 227181629

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa PSP w Otwocku
 • Adres: ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock
 • E-mail: otwock@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 227181620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne drzwi wejście do obiektu budynku Komendy Powiatowej zlokalizowane są od ulicy Mieszka I. Drzwi zwalniane są przy pomocy elektro-zamka. Przy wejściu znajduję się biurko Podoficera. W budynku KP PSP Otwock nie ma zastosowanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Parking jest ogólnodostępny. Do obiektu nie można wprowadzać zwierząt.

Materiały

raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego
KP​_PSP​_Otwock​_raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 3.74MB
plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci
plan​_dzialania​_kp​_psp​_otwock.pdf 0.04MB
KP PSP Otwock - tekst maszynowy
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.doc 0.05MB
KP PSP Otwock tekst latwy do czytania
tekst​_latwy​_do​_czytania.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}