W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności KP PSP w Pleszewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kaganek.
 • E-mail: katarzyna.kaganek@psp.wlkp.pl
 • Telefon: 47 77 18 903

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Komendant Wojewódzki
 • Adres: ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
 • E-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl
 • Telefon: 47 77 16 000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren

KP PSP w Pleszewie

ul. Słowackiego 19, 63-300 Pleszew

Dostępność do budynku KP PSP oraz obszary kontroli

Budynki KP PSP w Pleszewie znajdują się na terenie zamkniętym. W pobliżu brak parkingu dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość dojazdu w pobliże wejścia głównego, gdzie znajduje się domofon, łączący się ze SKKP, którego dużurny alarmuje podoficera dyżurnego, który odbiera gości i asystuje, aż do momentu dotarcia do wyznaczonego miejsca. W chwili zakończenia wizyty podoficer oficer dyżurny również asystuje interesanta do wyjścia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind budynku KP PSP.

Budynek KP PSP jest obiektem dwukondygnacyjnym wyposażonym w dwie klatki schodowe oraz szerokie i przestronne korytarze. Obiekt  ze względu na rozwiązania architektoniczne nie posiada wind. 

Dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Obiekt nie posiada technicznych rozwiązań takich jak pochylnie, platformy itp.

Osoba niepełnosprawna może liczyć na pełną pomoc strażaka asystującego w zakresie odpowiednim do stopnia niepełnosprawności.

Miejsce parkingowe

Miejsce parkingowe  zostały zlokalizowane przed budynkiem KP PSP przy wejściu głównym. Brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp z psem asystującym

Wejście na teren KP PSP w asyście psa jest dozwolona. Warunkiem jest zabezpieczenie psa przed ugryzieniem osób trzecich ( kaganiec ).

Tłumacz języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Warunkiem skorzystania a takiej możliwości jest poinformowanie KP PSP o takiej potrzebie na 7 dni przed planowana wizytą.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2020 12:01 Mariusz Glapa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Pleszewie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 08.10.2020 12:06 Mariusz Glapa
Deklaracja dostępności 1.0 08.10.2020 12:01 Mariusz Glapa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP