W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.). Sprawy załatwiane są na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu przy zachowaniu terminów określonych w KPA. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie funkcjonuje w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, które funkcjonuje całodobowo).

Skargi i wnioski

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie;
 • za pośrednictwem poczty, na adres:
  KOMENDA POWIATOWA
  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kppsppleszew@psp.wlkp.pl
 • Elektroniczną Skrzynką Podawczą (epuap) -  /KPPSPPleszew/SkrytkaESP
 • faksem na nr 62 508 05 85

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z § 8 pkt. 1  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, aby skarga mogła zostać rozpatrzona powinna ona zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, ZIP.
Wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3 MB

Komendant Powiatowy, upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego lub inny upoważniony funkcjonariusz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14.30-15.30.

Działający jako organ drugiej instancji Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00 (w siedzibie KW PSP - ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań)

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2020 09:36 Mariusz Glapa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Pleszewie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 6.0 05.11.2020 12:47 Mariusz Glapa
Skargi i wnioski 5.0 05.11.2020 12:42 Mariusz Glapa
Skargi i wnioski 4.0 07.10.2020 12:43 Mariusz Glapa
Skargi i wnioski 3.0 07.10.2020 09:41 Mariusz Glapa
Skargi i wnioski 2.0 07.10.2020 09:38 Mariusz Glapa
Skargi i wnioski 1.0 07.10.2020 09:36 Mariusz Glapa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP