W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie do 1992 roku

Pierwsza komenda straży pożarnej w Pleszewie została zlokalizowana w gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy Placu Kościelnym na 2 piętrze w pokoju o powierzchni 20 m. Pokój ten służył jako biuro, sypialnia oraz pomieszczenie socjalne, natomiast pomieszczenia garażowe mieściły się w odległym o 0,5 km budynku przy Placu Kościuszki. Wyposażenie jednostki w sprzęt stanowił GBM na podwoziu Star 200. Pierwszym komendantem został natomiast por. Bolesław Golczak, a jego zastępcą por. Stefan Kikowski.
W 1959 roku nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Komendantem Powiatowym został por. Stefan Kikowski, który funkcję tę pełnił przez 30 lat , do czasu przejścia na zaopatrzenie emerytalne 31.03.1989 roku.
Rozwijający się dynamicznie przemysł niósł za sobą wzrost zagrożeń pożarowych oraz potrzebę wyposażania jednostek ochrony przeciwpożarowej w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
Przekazane straży 2 przedwojenne boksy garażowe nie odpowiadały wymogom, a zatem wstrzymywały dalszy rozwój i możliwości pozyskiwania nowego sprzętu gaśniczego.
Po długoletnich staraniach i procesach wywłaszczeniowych w 1966 roku przystąpiono do budowy strażnicy. Po dwuletnich pracach, 1 stycznia 1969 roku Komenda przeprowadziła się do nowego obiektu przy ul. Słowackiego 19.
Po reorganizacji administracji państwowej i utworzeniu Województwa Kaliskiego, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu z dniem 1 stycznia 1976 roku powołano Zawodową Straż Pożarną w Pleszewie w sile plutonu, której terenem działania były gminy: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Blizanów, Stawiszyn, Mycielin. 
W tym czasie załoga podjęła się rozbudowy budynku gospodarczego w którym znalazły się 3 boksy garażowe i pomieszczenia magazynowe.
Kolejnym etapem była dobudowa skrzydła strażnicy. Prace prowadzono systemem gospodarczym łącząc jednocześnie wyjazdy do zdarzeń, szkolenia i prace budowlane. Rozbudowa trwała od czerwca do października 1977 roku.
W 1978 roku przystąpiono do budowy pomieszczeń na posiadane agregaty prądotwórcze  oraz modernizacji Rejonowego Stanowiska Kierowania.
Ten dynamizm połączony z troską o mienie państwowe odegrał poważną rolę wychowawczą, nauczył usuwania trudności, pracy pełnej poświęceń , działalności społecznej , utrzymywania w pełnej gotowości niejednokrotnie wysłużonego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz dążenie do tego, by żadna akcja nie była dla nas zaskoczeniem.
W 1991 roku zmodernizowano Stanowisko Kierowania wyposażając je w nową centralę telefoniczną i elektroniczne alarmowanie jednostek OSP i sił JRG. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku powołano Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami , klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie po 1992 roku

Od 1 lipca 1992 roku do 31.12.1998 roku w Pleszewie na bazie Zawodowej Straży Pożarnej powstała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Dowódcą jednostki został w 1993 roku kpt. Mieczysław Kikowski
W czerwcu tego roku na naszym terenie miał miejsce największy pożar obszaru leśnego w miejscowości Orlina 720 ha, a w sierpniu strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej na Śląsku.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku wraz z powstaniem Powiatu Pleszewskiego, powołano w Pleszewie Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na czele której stanął st. kpt. Jacek Jarus, który pełnił swą funkcję do 2017 roku. 

W 2017 roku nowym Komendem Powiatowwym Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie został st. kpt. Roland Egiert.
W 2019 roku natomiat jego zastępcą został mianowany bryg. Waldeamr Barański.

Wideo

Zdjęcia (6)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2020 10:53 Mariusz Glapa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Pleszewie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 6.0 12.10.2020 16:32 Mariusz Glapa
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 5.0 11.10.2020 00:22 Mariusz Glapa
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 4.0 11.10.2020 00:09 Mariusz Glapa
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 3.0 10.10.2020 23:02 Mariusz Glapa
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 2.0 06.10.2020 10:57 Mariusz Glapa
Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 1.0 06.10.2020 10:53 Mariusz Glapa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP