W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych, ponieważ zostały utworzone lub opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z różnych źródeł.
 • Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Część zdjęć może nie posiadać opisów, które będą uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eryk Poterek.
 • E-mail: poterek@przeworsk.info
 • Telefon: 166491183

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
 • Adres: ul. Krasickiego 7
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 166487781

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku to jednopiętrowy obiekt, gdzie parterową część zajmuja garaże a na pierwszym piętrze zlokalizowane są biura oraz pomieszczenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Obiekt  ze względu na rozwiązania architektoniczne nie posiada wind. Budynek mieści się wzdłuż chodnika ul. Krasickiego i prowadzą do niego dwa odrębne wejścia, z których żadne nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Celem załatwienia spraw przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny wjechać na plac wewnętrzny komendy przez bramę wjazdową mieszczącą się za budynkiem głównym. Wejście od strony placu wewnętrznego wyposażone jest w kamerę oraz dzwonek domofonu. Osoba niepełnosprawna może liczyć na pełną pomoc strażaka dyżurnego w zakresie odpowiednim do stopnia niepełnosprawności.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 09:18 st. kpt. Marcin Lachnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział operacyjno-rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 18.11.2020 09:18 st. kpt. Marcin Lachnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP