W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych, ponieważ zostały utworzone lub opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z różnych źródeł.
 • Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Część zdjęć może nie posiadać opisów, które będą uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eryk Poterek.
 • E-mail: poterek@przeworsk.info
 • Telefon: 166491183

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
 • Adres: ul. Krasickiego 7
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 166487781

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku to jednopiętrowy obiekt, gdzie parterową część zajmują garaże a na pierwszym piętrze zlokalizowane są biura oraz pomieszczenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Obiekt  ze względu na rozwiązania architektoniczne nie posiada wind. Budynek mieści się wzdłuż chodnika ul. Krasickiego i prowadzą do niego dwa odrębne wejścia, z których żadne nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na placu wewnętrznym przy wejściu do budynku komendy powiatowej PSP w Przeworsku (wjazd przez bramę wjazdową mieszczącą się za budynkiem głównym) oraz przed budynkiem od ul. Krasickiego jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony placu wewnętrznego wyposażone jest w kamerę oraz dzwonek domofonu. Osoba niepełnosprawna może liczyć na pełną pomoc strażaka dyżurnego w zakresie odpowiednim do stopnia niepełnosprawności
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 09:18 st. kpt. Marcin Lachnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział operacyjno-rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 15.11.2021 09:37 st. kpt. Marcin Lachnik
Deklaracja dostępności 2.0 15.11.2021 09:33 st. kpt. Marcin Lachnik
Deklaracja dostępności 1.0 18.11.2020 09:18 st. kpt. Marcin Lachnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}