W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku można składać w sekretariacie w godzinach 8:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtoki  w godzinach od 14:00 do 15:30

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 256. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.11.2020 14:51 st. kpt. Marcin Lachnik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja organizacyjno-kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 30.11.2020 19:12 st. kpt. Marcin Lachnik
Skargi i wnioski 1.0 17.11.2020 14:51 st. kpt. Marcin Lachnik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP