W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze  zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej podaje do publicznej wiadomości informacje o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zlokalizowanych na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej

  1. Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

L.p.

Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład

Średzki

1.

Oznaczenie prowadzącego zakład,  siedziba, numer telefonu i adres e-mail

Andrzej Cichy „GAZELA”

ul. Marszowicka 12, Wilkszyn,  55-330 Miękinia

 nr tel.:  71 3971717

 e-mail: cichy@gazela.wroclaw.pl

2.

Nazwa, siedziba, adres strony  internetowej zakładu, numer telefonu i  adres e-mail

Rozlewnia gazu

Andrzej Cichy „GAZELA”

ul. Marszowicka 10a, Wilkszyn, 55-320 Miękinia

 nr tel.: 71 3971717

 e-mail: gazela@gazela.wroclaw.pl

 www.gazela.wroclaw.pl

3.

 Zgłoszenie zakładu:

     ·  data przedłożenia

     ·  data ostatniej aktualizacji

 

7.07.2005 r.

23.03.2018 r.

4.

 Program zapobiegania awariom:

     · data złożenia,

     · data pozytywnego zaopiniowania,

     · data ostatniej aktualizacji

 

23.03.2018 r.

23.04.2018 r.

--------

5.

Nazwa organu lub organów  kontrolujących, które zaplanowały  kontrolę w zakładzie / wskazanie gdzie  można uzyskać bardziej szczegółowe  informacje na temat kontroli oraz jej  planu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej /

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Kolejowa 45, 55-300 Środa Śląska

6.

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

10 grudnia 2020r.

7.

Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie

KP PSP w Środzie Śląskiej,  IV kw 2023 r.

8.

Instrukcja postępowania mieszkańców  na wypadek wystąpienia awarii

https://kp-psp-sroda-slaska.bip.gov.pl/zgloszenia-zzr/ostrzeganie-i-postepowanie-w-przypadku-awarii.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
(O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE  W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

Średzki

-

-

-

 

 INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

 Średzki

 -

 -

 -