W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy system ratowniczo - gaśniczy

Zdjęcie przedstawia zbiórkę pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na dziedzińcu zamku suskiego.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

 • gaszenie pożarów,
 • likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
 • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu organizuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

Potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu suskiego to:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej (13 strażaków )
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Suchej Beskidzkiej (37 strażaków)
 • 22 jednostki OSP włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (1854 członków OSP, z czego 673 może brać udział w działaniach ratowniczych)

W roku 1995 jako pierwsze w struktury KSRG zostały włączone następujące jednostki OSP Białka, OSP Bystra Podhalańska, OSP Jordanów, OSP Maków Podhalański, OSP Stryszawa, OSP Sucha Beskidzka Błądzonka, OSP Zawoja Centrum.

Na podstawie występujących na terenie powiatu suskiego zagrożeń oraz w celu skrócenia czasów dojazdu do zdarzeń, w ciągu kolejnych lat sukcesywnie wnioskowano o włączanie do KSRG kolejnych jednostek.

Dalszy rozwój KSRG na terenie powiatu suskiego obrazuje poniższa tabela.

Przez ostatnie 25 lat bardzo zmieniła się ilość oraz jakość sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W poniższych tabelach pokazano najważniejszy sprzęt „wczoraj i dziś”. W ciągu tych dwudziestu pięciu lat KP PSP przekazała do jednostek OSP 12 samochodów pożarniczych.

Z środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dofinansowano zakup 29 fabrycznie nowych samochodów gaśniczych. Dzięki wsparciu udało się zakupić 6 samochodów GCBA, 9 samochody GBA , 7 samochodów SLRT oraz 7 samochodów GLM. Tylko w latach 2016-2019 zrealizowano zakup 1 samochodu ciężkiego, 7 samochodów GBA, oraz 1 Mikrobus.

Sieć KSRG na terenie powiatu suskiego umożliwia nam dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min do 92 % zdarzeń (przy poziome satysfakcji przyjętym w woj. małopolskim 80%).

Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą coraz szersze spektrum i ilość zagrożeń. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przed krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym konieczne jest dostosowanie wyposażenia i wyszkolenia ratowników do istniejących zagrożeń.

W związku z tym wyznaczono na terenie powiatu suskiego jednostki OSP z KSRG do realizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa na poziomie podstawowym. Typowanie jednostek odbywało się przede wszystkim na podstawie analizy zagrożeń, czasów dojazdu oraz stanu aktualnego wyposażenia i wyszkolenia danej OSP.

Do realizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa wytypowano następujące jednostki:

 1. Ratownictwo wodne:

– OSP Jordanów,
– OSP Maków Podhalański,
– OSP Kuków,
– OSP Zembrzyce.
– OSP Sucha Beskidzka Miasto

 1. Ratownictwo wysokościowe:

– OSP Sidzina,
– OSP Jordanów,
– OSP Stryszawa,
– OSP Zawoja Centrum.

 1. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne:

– OSP Jordanów,
– OSP Białka,
–  OSP Stryszawa,
– OSP Zawoja Centrum.

 1. Działania poszukiwawczo – ratownicze:

– OSP Bieńkówka,
– OSP Sidzina,
– OSP Jordanów,
– OSP Białka,
– OSP Stryszawa,
– OSP Zawoja Centrum.

 1. Ratownictwo techniczne:

– OSP Bieńkówka,
– OSP Bystra,
– OSP Jordanów,
– OSP Białka,
– OSP Stryszawa,
– OSP Zawoja Centrum.

Jeżeli powiatowy potencjał sprzętowy jest niewystarczający Państwowa Straż Pożarna, na terenie kraju, posiada w swych zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez wysoce specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz odpowiednie wyszkolenie strażaków PSP.

Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 166 specjalistycznych grupach ratowniczych tj.:

1) grupach wodno-nurkowych (SGRW-N – 46 grup)
2) grupach wysokościowych (SGRW – 28 grup)
3) grupach technicznych (SGRT – 23 grupy)
4) grupach poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR – 21 grup)
5) grupach chemiczno-ekologicznych (SGRChem-Eko – 48 grup).

Jednostki OSP z KSRG z terenu powiatu suskiego wchodzą również w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej:
–  w ramach Kompanii Gaśniczej „Zakopane”: Bystra, Jordanów, Osielec i Sidzina,
–  w ramach Kompanii Gaśniczej „Wadowice”: Białka, Stryszawa, Zawoja Centrum, Skawica Centrum.
– w ramach Kompanii Pompowej „ KRAK„ OSP Kuków
Jednostki te w razie konieczności mogą być zadysponowane do działań gaśniczych na teren całego województwa małopolskiego.
W skład Centralnego Odwodu Operacyjnego wchodzą w skład siły i środki JRG KP PSP Sucha Beskidzka w kompani gaśniczej trzy pojazdy i w kompani pompowej 1 pojazd.

{"register":{"columns":[]}}