W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Główne kierunki działań

Główne kierunki działań KP PSP w Szamotułach

1. W zakresie działań kontrolno rozpoznawczych:

Uczestnictwo w odbiorach obiektów. Funkcjonariusze Komendy będą uczestniczyć w odbiorach dużych, ważnych jak i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi obiektach. Przeprowadzane czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, będą miały na celu sprawdzenie, czy obiekty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

Przeprowadzanie kontroli w obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy, dla rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych będą miały również na celu rozpoznanie i minimalizowanie zagrożeń dla przebywających w tych obiektach osób.

Uczestnictwo podczas wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się.

2. W zakresie doskonalenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Szkolenie funkcyjnych członków OSP.

Organizowanie ćwiczeń i manewrów jednostek tworzących KSRG.

Przekazywanie jednostkom OSP tworzących system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu wycofanego z Państwowej Straży Pożarnej sprawnego sprzętu.

Współdziałanie z innymi jednostkami i służbami ratowniczymi na terenie powiatu.

Przeprowadzanie kontroli w jednostkach KSRG w zakresie przygotowania do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.

Prowadzenie przeglądu technicznego sprzętu w jednostkach KSRG.

3. W zakresie współpracy z samorządami:

Przekazywanie wniosków i uwag dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu lub gmin.

Współdziałanie w zakresie podnoszenia poziomu przygotowania jednostek OSP z danej gminy do prowadzenia działań ratowniczych.

Współpraca z powiatowym, gminnymi zespołami reagowania kryzysowego.

4. W zakresie współdziałania z jednostkami OSP

Współudział w organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP

Współpraca z Komendantami Gminnymi jednostek OSP

Współpraca z Prezesami Zarządu Powiatowego ZOSP i Zarządów Gminnych ZOSP.

5. W zakresie popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej:

Współpraca z środkami masowego przekazu z terenu powiatu.

Udział w konkursach o tematyce pożarniczej, turniejach wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych.

Przeprowadzanie pogadanek i pokazów w szkołach oraz innych okolicznościowych imprez.

Umieszczanie interesujących i ważnych informacji oraz wydarzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy powiatowej www.szamotuly.psp.wlkp.pl

6. W zakresie podnoszenia możliwości operacyjnych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Szamotułach:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP poprzez udział w kursach specjalistycznych i szkoleniach.

Pozyskiwanie środków na zakup nowego sprzętu ratowniczego niezbędnego do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Poprawa warunków lokalowych dla strażaków pełniących służbę w KP PSP Szamotuły.

Dbanie o właściwy poziom sprawności fizycznej strażaków PSP poprzez udział w organizowanych zawodach sportowych oraz testu sprawności fizycznej.