W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje sekretariat, do którego wpływa korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego PSP oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej i zadekretowaniu przez Komendanta Powiatowego PSP, akta spraw, za pokwitowaniem, otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych.

 

W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem strony.

 

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego PSP lub jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP. Wysyłanie korespondencji poza Komendę Powiatową następuje za pośrednictwem sekretariatu, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze kancelaryjnej.

 

SEKRETARIAT

 Przyjmowanie dostarczanej poczty odbywa się w sekretariacie Komendy Powiatowej, pokój nr 09, I piętro

tel. 47 771 92 00

e-mail: kppspszamotuly@psp.wlkp.pl

Po godzinach urzędowania Komendy pilną korespondencję przyjmuje Dyżurny Operacyjny Powiatu parter

 tel. 47 771 92 10

 

Potwierdzenie przyjęcia składanej korespondencji odbywa się poprzez odciśnięcie stempla zawierającego:

Nazwę Komendy

Datę wpływu

Podpis osoby przyjmującej

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2020 08:32 Gracjan Coda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Szamotuły
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 05.10.2020 08:32 Gracjan Coda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP