W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/kppsp-szczytno zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest str. Agnieszka Siemieniuk, adres poczty elektronicznej kwatermistrz.szczytno@kwpsp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 896225443 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można przekazać listownie pocztą lub drogą elektroniczną:

 • komendant powiatowy PSP w Szczytnie, ul. Sobieszczańskiego 2, 12-100 Szczytno,
 • e-mail: sekretariat.szczytno@kwpsp.olsztyn.pl,
 • telefon: 89 622 54 24.

Skargę można również zgłościć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie ul. Sobieszczańskiego 2, 12-100 Szczytno

Teren komendy znajduje sie przy ul. Sobieszczańskiego 2, w Szczytnie gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych (od strony Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie).

Wejście główne do trzypiętrowego budynku znajduje po prawej stronie od wjazdu do komendy za ostatnią bramą garażową. Przy wejściu głównym znajduje się domofon, przez który należy komunikować się z dyżurnym. Na każdym piętrze znajduje sie toaleta. Główne wejście do komendy przystosowane jest do poruszania się osób niepełnosprawnych. Na terenie komendy wyznaczono miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_Komendzie​_Powiatowej​_PSP​_w​_Szczytnie.pdf 0.36MB
Raport o stanie dostępności 02.03.2022 GUS
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_02032022​_GUS.pdf 0.43MB
Informacja o braku dostępności
informacja​_o​_braku​_dostępności.pdf 0.20MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci.pdf 0.23MB
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-cyfrowej.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 15:57 kpt. Łukasz Wróblewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Siemieniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 03.03.2022 11:33 st.kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 8.0 02.03.2022 15:19 st.kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 7.0 02.03.2022 15:17 st.kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 6.0 02.03.2022 15:16 st.kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 5.0 23.09.2021 13:58 st.kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 4.0 02.06.2021 14:18 kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 3.0 02.06.2021 13:36 kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 2.0 02.06.2021 13:29 kpt. Łukasz Wróblewski
Deklaracja dostępności 1.0 22.04.2021 15:57 kpt. Łukasz Wróblewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}