W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie

21.05.2021

Zdjęcie pododdziału pożarniczego na obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Szczytnie

20 maja 2021 roku o godzinie 12:00  na placu przed KP PSP w Szczytnie, rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.  W uroczystościach wzięli udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha , Zastępca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Adam JastrzębskiCzłonek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pan Henryk Żuchowski, Starosta Szczycieński  Pan Jarosław Matałach, Dowódca 8 Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego – ppłk Mariusz Miłkowski, Zastępca Komendanta – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - insp. Andrzej Żyliński, kapelan powiatowy strażaków ks. Józef Midura, samorządowcy, strażacy i druhowie powiatu szczycieńskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st.bryg. Grzegorz Rybaczyk, rozpoczął uroczystość minutą ciszy, w celu uczczenia pamięci zmarłych strażaków oraz członków ich rodzin, szczególnie ofiar  koronawiursa. Następnie przywitał przybyłych gości i wygłosił uroczyste przemówienie, po którym zostały wręczone odznaczenia, awanse oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe:

NADANIE ODZNAK  

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021r. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

– asp. Paweł Koziatek.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

- kpt. Adam Kalaga,

- ogn. Krzysztof Więcek.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2020r. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

- asp. Wojciech Kuchna,

- ogn. Lech Mierzejewski,

- ogn. Grzegorz Żarnoch.

 

NADANIE WYŻSZYCH STOPNI SŁUŻBOWYCH

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  – Rozkazem Personalnym Nr 06.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r. oraz Rozkazem Personalnym Nr 13.2021 z dnia 04 maja 2021r. nadał z dniem 04.05.2021r.

- ogn. Kamilowi Bednarczykowi stopień starszego ogniomistrza,

- ogn. Cezaremu Chorążewiczowi stopień starszego ogniomistrza,

- st. sekc. Rafałowi Gamzie stopień młodszego ogniomistrza,

- st. sekc. Łukaszowi Łukaszewskiemu stopień młodszego ogniomistrza.

 

MIANOWANIE NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych, za wkład i poświęcenie
w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zaangażowanie w realizację wszelkich zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie –  st. bryg. Grzegorz Rybaczyk -  Decyzjami Nr 13, 14, 15
i 16/2021 z dnia 18 maja 2021 r. mianował z dniem 1 czerwca 2021 r.

- kpt. Rolanda Rolkę na stanowisko dowódca zmiany,

- mł. kpt. Grzegorza Bakułę na stanowisko zastępca dowódcy zmiany,

- st. ogn. Rafała Głowackiego na stanowisko dowódca zastępu,

- mł. ogn. Michała Soliwodę na stanowisko operator sprzętu.

Po wręczeniu wszystkich odznak, awansów nastąpiło uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków Agnieszki Siemieniuk oraz Krystiana Siedleckiego.  Ślubowanie odbyło się zgodnie z ceremoniałem na sztandar komendy, przyjął je Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st.bryg. Grzegorz Rybaczyk. Str. Agnieszka Siemieniuk jest pierwszą kobietą pełniącą służbę na podziale bojowym w KP PSP w Szczytnie. 

Podczas uroczystości poinformowano również o otrzymanych odznakach oraz awansach wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka:

- w dniu 13 maja 2021 r. w Piszu podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka – kolejny stopień oficerski starszego kapitana otrzymał kapitan Paweł Kozłowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

-w dniu 17 maja 2021 r. w Nidzicy podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, kolejny stopień oficerski, brygadiera otrzymał Zbigniew Stasiłojć, starszego kapitana otrzymał Łukasz Wróblewski  oraz stopień kapitana Roland Rolka.

-w dniu 17 maja 2021 r. w Nidzicy podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, Złotą  Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć, a Srebrnymi  Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: asp. Barbara Jastrzębska i mł. kpt. Konrad Podpora.  Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: st. asp. Jacek Dąbrowski; - Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony: mł. kpt. Karol Doryn.

-w dniu 21 maja 2021 r.  w Bartoszycach podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka – został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: st. ogn. Tomasz Wołczkiewicz.

Podczas uroczystości została wręczona dh. Michałowi Zawitowskiemu Prezesowi OSP Lesiny Wielkie decyzją o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Na koniec uroczystego apelu nastąpiły okolicznościowe przemówienia, po której  gospodarz Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk,  zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz zachęcił do zapoznania się z zakupionymi w 2020r. samochodami ratowniczo-gaśniczych dla OSP Jedwabno oraz OSP Olszyny.

opracował: st.kpt. Łukasz Wróblewski

zdjęcia: kpt. Adam Kalaga, Dominik Deptuła

 

Zdjęcia (6)