W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Tarnowskich Górach. Zdjęcie przedstawia pracę dwóch funkcjonariuszy podczas pełnienia służby.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP) realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu tarnogórskiego.
Do podstawowych zadań SKKP należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
 • dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do WSKR,
 • współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
 • powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
 • utrzymywanie stałej łączności z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach oraz prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwości kanału Krajowej Sieci Współdziałania.

Na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego stan etatowy wynosi 6 funkcjonariuszy, w tym:

 • 1 zmiana - 2 strażaków
 • 2 zmiana - 2 strażaków
 • 3 zmiana - 2 strażaków

Minimalny stan zmiany w dniu służby to 2 funkcjonariuszy.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}