W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84-200 Wejherowo, ul. 3 maja 2,
korespondencji e - mail: biuro@strazwejherowo.pl,
telefonicznie / fax: (58) 677-61-11, fax. (58) 677-61-13

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych (80 - 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e - mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;

 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;

 3. dot. korespondencji, kontrahentów;

 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;

 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;

 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

 8. dot. naborów do służby i pracy;

 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

 11. dot. odbiorów robót i usług;

 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;

 13. dot. zawodów sportowych;

 14. dot. gospodarki transportowej;

 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych;

 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD-PSP:

 • SWD PSP obowiązek informacyjny KP PSP

 • SWD PSP odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej

 • SWD PSP  zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów.

Materiały

1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia i działania ratownicze.pdf
1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia​_i​_działania​_ratownicze.pdf 0.12MB
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring wizyjny.pdf
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.12MB
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja, kontrahenci.pdf
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci.pdf 0.12MB
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-KMP
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-KMP.pdf 0.19MB
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy.pdf
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy.pdf 0.16MB
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR​_KMP
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR​_KMP.pdf 0.26MB
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal​_KMP
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal​_KMP.pdf 0.26MB
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór.pdf
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór.pdf 0.16MB
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia.pdf
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia.pdf 0.11MB
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczneKMP
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczneKMP.pdf 0.26MB
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbioryumowyKMP
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbioryumowyKMP.pdf 0.26MB
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy i szkolenia.pdf
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy​_i​_szkolenia.pdf 0.12MB
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody sportowe.pdf
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe.pdf 0.12MB
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa​_KMP
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa​_KMP.pdf 0.19MB
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne​_KMP
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne​_KMP.pdf 0.26MB
16​_SWD PSP obowiązek​_informacyjny​_KP​_PSP
SWD PSP obowiązek​_informacyjny​_KP​_PSP.pdf 0.36MB
16​_SWD PSP odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożar​_​_​_
SWD PSP odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożar​_​_​_.pdf 0.22MB
16​_SWD PSP zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów
SWD PSP zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 21:47 Krzysztof Chlebicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Chlebicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 7.0 11.08.2021 11:58 Łukasz Ryta
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 15.07.2021 10:39 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 25.09.2020 20:46 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 23.09.2020 21:56 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 23.09.2020 21:50 Krzysztof Chlebicki
Klauzula Informacyjna (RODO) 2.0 23.09.2020 21:49 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 23.09.2020 21:47 Krzysztof Chlebicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}