W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84-200 Wejherowo, ul.Tartaczna 5,
korespondencji e - mail: sekretariat.wejherowo@straz.gda.pl
telefonicznie / fax: (58) 677-61-11, fax. (58) 677-61-13

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych  - Sylwia Rudyk (80 - 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e - mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku

 3. dot. korespondencji, kontrahentów

 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego

 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;

 8. dot. naborów do służby i pracy;

 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;

 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 11. dot. odbiorów robót i usług

 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych

 13. dot. zawodów sportowych

 14. dot. gospodarki transportowej

 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych

 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD-PSP

  • SWD PSP obowiązek informacyjny KP PSP

  • SWD PSP odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej

  • SWD PSP  zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów

 17. dot. danych  przetwarzanych w związku z operacjami lotniczymi bezzałogowym statkiem powietrznym

 18. dotyczy współdziałania z OSP

 19. dotyczy mediów społecznościowych

 20. dot. sób uczestniczących w czynnościach związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń.

 21. dot. obsługi procesu sprawdzenia lustracyjnego

Materiały

1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia i działania ratownicze
1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia​_i​_działania​_ratownicze.pdf 0.09MB
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.09MB
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci.pdf 0.10MB
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-KMP
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-KMP.pdf 0.10MB
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy.pdf 0.10MB
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR i ZZR KMP
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR​_KMP.pdf 0.13MB
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal KMP
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal​_KMP.pdf 0.13MB
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór do słuzby i pracy
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabór​_do​_słuzby​_i​_pracy.pdf 0.11MB
9​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia
9​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia.pdf 0.10MB
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia publiczneKMP
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczneKMP.pdf 0.13MB
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbioryumowyKMP
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbioryumowyKMP.pdf 0.13MB
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy i szkolenia
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy​_i​_szkolenia.pdf 0.10MB
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe.pdf 0.10MB
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa​_KMP
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa​_KMP.pdf 0.10MB
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania administracyjne KMP
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne​_KMP.pdf 0.13MB
16​a​_SWD PSP obowiązek informacyjny KP PSP
16​a​_SWD​_PSP​_obowiązek​_informacyjny​_KP​_PSP.pdf 0.12MB
16​b​_SWD​_PSP​_​_zakres​_odpowiedzialności​​_oraz​_podział​_zadań​_współorganizatorów
16​b​_SWD​_PSP​_​_zakres​_odpowiedzialności​​_oraz​_podział​_zadań​_współorganizatorów.pdf 0.15MB
16​c​_SWD PSP odpowiedzialność​​_i​​_zadania​​_innych​​_niż​​_PSP​​_jednostek​​_ochrony​​_przeciwpożar​owej
16​c​_SWD​_PSP​_odpowiedzialność​​_i​​_zadania​​_innych​​_niż​​_PSP​​_jednostek​​_ochrony​​_przeciwpożar​owej.pdf 0.12MB
17​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_operacje​_lotnicze​_bezzałogowymi​_statkami​_powietrznymi
17​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_operacje​_lotnicze​_bezzałogowymi​_statkami​_powietrznymi.pdf 0.11MB
18​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_współdziałanie​_z​_OSP
18​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_współdziałanie​_z​_OSP.pdf 0.06MB
19​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_media społecznościowe
19​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_media​_społecznościowe.pdf 0.07MB
20​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_sób​_uczestniczących​_w​_czynnościach​_związanych​_z​_przyznawaniem​_orderów​_i​_odznaczeń
20​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_sób​_uczestniczących​_w​_czynnościach​_związanych​_z​_przyznawaniem​_orderów​_i​_odznaczeń.pdf 0.11MB
21​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_obsługi​_procesu​_sprawdzenia​_lustracyjnego
21​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_obsługi​_procesu​_sprawdzenia​_lustracyjnego.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 21:47 Krzysztof Chlebicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Chlebicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 16.0 03.10.2023 12:22 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 15.0 22.09.2023 15:52 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 14.0 22.09.2023 15:51 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 13.0 14.08.2023 10:58 Łukasz Ryta
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 12.0 28.11.2022 06:26 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 11.0 09.11.2022 14:17 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 10.0 08.11.2022 14:46 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 9.0 30.03.2022 12:37 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 8.0 29.03.2022 14:06 Mirosław Kuraś
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 7.0 11.08.2021 11:58 Łukasz Ryta
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 15.07.2021 10:39 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 25.09.2020 20:46 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 23.09.2020 21:56 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 23.09.2020 21:50 Krzysztof Chlebicki
Klauzula Informacyjna (RODO) 2.0 23.09.2020 21:49 Krzysztof Chlebicki
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 23.09.2020 21:47 Krzysztof Chlebicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}