W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Zdjęcie zrobione na tle fasady budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce od strony stawu na teranie Kopalni soli Wieliczka. Przed czterema bramami garażowymi stoją ciężarowe samochody strażackie.

Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Wieliczce mają długoletnią historię. Ochotniczą Straż Pożarną w solnym mieście założono w 1872 roku. W roku 1892 naczelnik dr Zygmunt Miczyński zaproponował zorganizowanie przy straży ogniowej plutonu sanitarnego. Tradycje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce kontynuowane są po dzień dzisiejszy. W roku 1952 Komenda Główna Straży Pożarnej przejęła od Ministerstwa Górnictwa Wielicki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego i utworzyła w nim 4-letnie Oficerskie Technikum Pożarnictwa, które zostało następnie przeniesione do Wrocławia. W jego miejsce został utworzony Ośrodek Szkolenia Pożarniczego nr 5 Komendy Głównej Straży Pożarnej, który w roku 1957 został przekazany Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie.

W 1967 roku z okazji 10-lecia istnienia placówki, został wręczony sztandar. Następnie w marcu 1970 roku komendantem został por. poż. Zbigniew Szebesta, gdzie podczas jego kadencji przebudowano obiekt. Po odejściu w 1974 r. por. poż. Zbigniewa Szebesty, nowym komendantem został por. poż. Roman Blicharski. Dnia 1 kwietnia 1984 roku komendantem został ppłk. poż. Jan Kielin, a dzięki jego staraniom budynek przeszedł remont, ośrodek w tym czasie pozyskał również nowe wozy strażackie, 2 autobusy oraz karetkę pogotowia. W 1987 roku obchodzono 30-lecie Ośrodka Szkolenia Pożarnictwa. W niedługim czasie bo w roku 1992 Ośrodek przekształcono na siedzibę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, która podlegała Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Następnie po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu Powiatu Wielickiego 2 stycznia 1999 roku powołano do życia Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Budynek w którym dotychczas mieściła się Jednostka służył wielickim strażakom przez wiele lat. Jednak z uwagi na jego stan techniczny, bliskość kopalni i duże natężenie ruchu turystycznego nie był w pełni funkcjonalny.

Koncepcja związana z budową nowej siedziby komendy była kluczową decyzją związaną z bezpieczeństwem, mieszkańców powiatu, a także turystów oraz kuracjuszy, których z roku na rok przybywa w Parku św. Kingi. Z inicjatywy osób głęboko związanych ze strażacką służbą rozpoczęto starania pod budowę nowego obiektu, który spełniałby standardy nowoczesnej strażnicy. W dniu 11 marca 2019 roku podpisano akt notarialny, na mocy którego nastąpiła zamiana działek między Kopalnią Soli “Wieliczka”, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostwo. Dzięki wymianie gruntów mogła ruszyć budowa nowej komendy. 29 kwietnia 2019 roku gdy komendantem był st. kpt. Przemysław Przęczek, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej siedziby. W dniu 9 września 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast 28 września 2020 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

29 grudnia 2020 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie podczas którego została podpisana umowa na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Następnie 12 stycznia 2021 roku przekazano plac budowy oraz dokumentację na realizacje zadania firmie Baudziedzic sp. z o. o. , po czym nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych. W dniu 2 lipca 2021 roku na placu budowy przy ul. Powstania styczniowego odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komendy. Dnia 18 września 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce - komendanci na przełomie lat

st. kpt. mgr Stanisław Czekaj st. kpt. mgr Stanisław Czekaj lata urzędowania 01.06.1999 – 26.02.2007
st. bryg. mgr inż. Adam Kopka st. bryg. mgr inż. Adam Kopka lata urzędowania 01.07.2006 – 27.02.2007
bryg. mgr inż. Bogusław Kogut bryg. mgr inż. Bogusław Kogut lata urzędowania 28.04.2007 – 10.07.2008
mł. bryg. Jacek Ambrożkiewicz mł. bryg. Jacek Ambrożkiewicz lata urzędowania 01.08.2008 – 26.10.2011
bryg. Aleksander Starowicz bryg. Aleksander Starowicz lata urzędowania 27.10.2011 – 31.07.2015
bryg. Mateusz Pieczko bryg. Mateusz Pieczko lata urzędowania 01.08.2015 – 31.01.2018
st. kpt. Przemysław Przęczek st. kpt. Przemysław Przęczek lata urzędowania 01.02.2018 – 23.06.2020
mł. bryg. Leszek Kasiński mł. bryg. Leszek Kasiński lata urzędowania 24.06.2020 – nadal

 

{"register":{"columns":[]}}