W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Wieruszowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Wieruszowie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karol Lisiecki, adres poczty elektronicznej m.gruca@straz.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 78 41 688 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów.

 

Wejście do budynku administracyjnego od ul. Bolesławieckiej  drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości w świetle 0,9 m.

1. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, windy ani dźwigi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Domofon wzywający obsługę zlokalizowano przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości ok 1,5 m.

3. Miejsca parkingowe dostępne dla petentów KP PSP w Wieruszowie wyznaczono na placu przed budynkiem administracyjnym po prawej stronie od ul. Bolesławieckiej. 

4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Pracownicy KP PSP w Wieruszowie nie posiada przeszkolenia ze znajomości polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu jezykowo-migowego (SJM).

Materiały

Raport o stanie dostępności do GUS
Raport​_GUS​_2021.pdf 0.10MB
Plan działania o zapewnieniu dostępności
Plan​_działania​_ds​_dostępności.pdf 1.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 23:42 asp. Marcin Gruca
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Kwatermistrzowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 31.03.2021 14:29 asp. Marcin Gruca
Deklaracja dostępności 5.0 31.03.2021 13:16 asp. Marcin Gruca
Deklaracja dostępności 4.0 31.03.2021 13:16 asp. Marcin Gruca
Deklaracja dostępności 3.0 19.03.2021 15:24 asp. Marcin Gruca
Deklaracja dostępności 2.0 26.01.2021 16:51 asp. Marcin Gruca
Deklaracja dostępności 1.0 10.12.2020 23:42 asp. Marcin Gruca

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP