W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. Katarzyna Piszczek.
 • E-mail: organizacyjny@strazzyrardow.pl
 • Telefon: 468553549

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
 • Adres: 1 Maja 61B
  96-300 Żyrardów
 • E-mail: zyrardow@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 468581961

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 61B, 96-300 Żyrardów.

Do budynku prowadzi wejścia od ul. 1 Maja z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście na teren komendy zabezpieczone furtką z domofonem, przez który należy skontaktować się z dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie, który jest odpowiedzialny za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Brak wejścia do budynku dla osób na wózkach. Ze względu na brak windy dyżurny SKKP poprosi pracownika właściwego do załatwianej danej sprawy, o wyjście przed budynek Komendy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności KP PSP Żyrardów
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_KP​_PSP​_Żyrardów.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na 2022 rok KP PSP Żyrardów
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_na​_2022​_rok​_KP​_PSP​_Żyrardów.pdf 0.10MB
Tekst łatwy do czytania
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_KP​_PSP​_Żyrardów.pdf 0.11MB
Plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo
Plik​_zawierający​_tekst​_odczytywalny​_maszynowo.txt 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 12:49 mł. kpt. katarzyna Piszczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 14.03.2023 08:37 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 12.0 04.04.2022 12:02 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 11.0 31.03.2022 12:00 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 10.0 31.03.2022 11:55 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 9.0 31.03.2022 11:45 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2022 09:13 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 7.0 15.10.2021 11:19 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 6.0 15.10.2021 10:44 kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 5.0 14.12.2020 15:56 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 4.0 11.12.2020 00:12 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 3.0 26.11.2020 13:08 mł. kpt. katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 2.0 26.11.2020 13:05 mł. kpt. katarzyna Piszczek
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 12:49 mł. kpt. katarzyna Piszczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}