W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Powyższa  zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, datę ich złożenia oraz – w przypadku wyrażenia  zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w  interesie którego petycja została złożona.

Informacja, o której mowa wyżej w przypadku wpłynięcia petycji niezwłocznie aktualizowana  będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące  zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (DZ.U.2014.1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do KP PSP w Żyrardowie

  1. przesłać listownie, na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie ul. 1 Maja 61B, 96-300 Żyrardów,
  2. przesłać faksem, na numer: (46) 858 19 63,
  3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: zyrardow@mazowsze.straz.pl,
  4. za pośrednictwem EPUAP - adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
  5. doręczyć osobiście: na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie ul. 1 Maja 61B, 96-300 Żyrardów.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

  1. petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno);
  2. jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  3. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;

2)   podmiotu wnoszącego petycję;

3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Informacja o złożonych petycjach:

W 2022 r. do Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie nie wpłynęła  żadna petycja.

 

Opracowanie – kpt. Katarzyna Piszczek KP PSP Żyrardów

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 15:19 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Katarzyna Piszczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 5.0 10.01.2023 09:45 kpt. Katarzyna Piszczek
Petycje 4.0 21.03.2022 18:51 kpt. Katarzyna Piszczek
Petycje 3.0 01.12.2021 10:27 kpt. Katarzyna Piszczek
Petycje 2.0 09.03.2021 09:02 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Petycje 1.0 26.11.2020 15:19 mł. kpt. Katarzyna Piszczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}