W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Deklaracja dostępności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Lonc.
 • E-mail: a.lonc@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 17 7470 121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • Adres: ul. Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów
 • E-mail: biuro@podkarpacie.staraz.pl
 • Telefon: 17 7470 223

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie znajduje się od strony południowo-wschodniej.
 • Na placu manewrowym przed budynkiem jest wydzielone jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody nie przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku.
 • Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego (świetlica) na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku komendy nie ma wind.
 • W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 • Nie przewiduje się wejścia osób z psem przewodnikiem.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 14:51 Marcin Betleja
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 03.03.2022 09:54 Marcin Betleja
Deklaracja dostępności 4.0 10.12.2020 11:04 Marcin Betleja
Deklaracja dostępności 3.0 09.11.2020 14:22 Marcin Betleja
Deklaracja dostępności 2.0 04.11.2020 15:21 Marcin Betleja
Deklaracja dostępności 1.0 04.11.2020 14:51 Marcin Betleja

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}