W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rachunki bankowe Prokuratury Okręgowej w Krośnie

 

Wykaz kont bankowych Prokuratury Okręgowej w Krośnie:


DOCHODY BUDŻETOWE - wpłaty za kserokopie
 

Narodowy Bank Polski nr rachunku : 15 1010 1528 0923 8222 3100 0000
 


 

SUMY DEPOZYTOWE (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia):

 

1. Rachunki do wpłat w formie PRZELEWU :

PLN : 29 1130 1017 0031 1000 2790 0001
 
EUR : 18 1130 1017 0031 1000 2790 0005

USD : 45 1130 1017 0031 1000 2790 0004
 
GBP : 02 1130 1017 0031 1000 2790 0002

CHF : 72 1130 1017 0031 1000 2790 0003

 

2. Rachunki do wpłat GOTÓWKOWYCH w placówkach Banku Pekao S.A.:

PLN : 37 1240 6957 0111 0000 0000 3174

EUR : 42 1240 6957 0978 0000 0000 0668

USD : 97 1240 6957 0787 0000 0000 0498

GBP : 10 1240 6957 0789 0000 0000 0412

CHF : 15 1240 6957 0797 0000 0000 0407

 

Nazwa pola na formularzu do wpłat gotówkowych:

1.    Nazwa odbiorcy : Bank Gospodarstwa Krajowego 
2.    Nazwa odbiorcy c.d. : MF- Prokuratura Okręgowa w Krośnie
3.    Numer rachunku odbiorcy : nr rachunku w Banku Pekao S.A., na który dokonywana jest wpłata
4.    Kwota cyframi : w złotych i groszach
5.    Nazwa zleceniodawcy : nazwa wpłacającego (imię i nazwisko lub FIRMA)
6.    Tytułem : sygnatura sprawy, nazwa prokuratury, której wpłata dotyczy
7.    Data i podpis zleceniodawcy : data wpłaty i podpis osoby wpłacającej

Prawidłowo wypełniony BLANKIET WPŁATY musi zawierać dane wpisane w odpowiednie pola!
 

{"register":{"columns":[]}}