W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Krośnie w formie pisemnej,
  • za pośrednictwem poczty, na adres: Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prokuratura@krosno.po.gov.pl
  • faksem na nr 13 4371833,
  • ustnie do protokołu.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Interesantów przyjmuje Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania.

Godziny urzędowania Prokuratury Okregowej w Krośnie: od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

Przyjmowanie korespondencji - biuro podawcze Prokuratury Okręgowej w godzinach 7:30 do 15:30.

e-mail: prokuratura@krosno.po.gov.pl

 

{"register":{"columns":[]}}