W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie PO I Ds. 30.2021

01.07.2021

Prokuratura Okręgowa w Łodzi działając na podstawie art. 334 § 3 k.p.k. oraz art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 30.2021 skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Markowi J., Piotrowi S., Marcinowi W., Dariuszowi Ś., Piotrowi S., Gracjanowi S., Grzegorzowi W., Łukaszowi G. o popełnienie przestępstw z art. 279 §1 k.k. i in.
 

1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k. )

2. Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia  przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę ).

3.  Zgodnie z art. 107 §2 k.p.k. za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenie nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Na stronie Prokuratury Krajowej zawarte jest aktualne pouczenie dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.