W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statystyki, sprawozdania, kontrole

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ROK 2021

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

ROK 2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

ROK 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

ROK 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

 

KONTROLA ZARZĄDCZA

ROK 2022

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2022...(czytaj)

ROK 2021

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2021...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2020...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2020...(czytaj)

ROK 2020

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2020...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2019...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2019...(czytaj)

ROK 2019

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2019...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2018...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2018...(czytaj)

ROK 2016

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2016...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)

ROK 2015

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2015...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)

ROK 2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2014...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)

ROK 2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2013...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)

ROK 2012

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ŁODZI

W roku 2013 ... (czytaj)

 

WIZYTACJE I LUSTRACJE

PRZEPROWADZONE W ROKU 2021
WIZYTACJE
1. PO V WL 2.2021 - wizytacja Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew
2. 3026-5.WL.2.2021 - wizytacja Prokuratury Rejonowej w Pabianicach

LUSTRACJE
1. PO V WL 1.2021 - Lustracja postępowań o czyny z art. 107 i 108 ust.
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
2. 3026-5.WL.1.2021 - Lustracja postępowań, zakończonych skierowaniem
w okresie od 01 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. aktu oskarżenia
w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście

PRZEPROWADZONE W ROKU 2020
WIZYTACJE
1. PO V WL 1.2020 - wizytacja Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty
2. PO V WL 4.2020 - wizytacja Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie
3. PO V WL 5.2020 - wizytacja Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

LUSTRACJE
1. PO V WL 2.2020 - Lustracja spraw, w których wyrok sądu I instancji zapadł po
30.10.2019 r. oraz spraw spełniających jednocześnie kryteria: wyrok I instancji
zapadł w IV kwartale 2019 r., sąd orzekł grzywnę, świadczenie pieniężne,
przepadek, środek kompensacyjny lub zwrot korzyści majątkowej i w toku
postępowania przygotowawczego zastosowano zabezpieczenie majątkowe na
poczet innej kary lub środka niż orzeczone w wyroku przez sąd
2. PO V WL 3.2020 - Lustracja pozostających w toku oraz zakończonych
w I półroczu 2020 r. postępowań dotyczących występków z art. 306a kk
3. PO V WL 6.2020 - Lustracja spraw zarejestrowanych we wrześniu 2020 roku
dot. stosowania zabezpieczeń majątkowych i kierowania wytycznych do policji
w sprawach o przestępstwa , o których mowa w art. 45 § 2kk

PRZEPROWADZONE W ROKU 2019
WIZYTACJE
1. PO V WL 1.2019 - wizytacja Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście
2. PO V WL 4.2019 - wizytacja Prokuratury Rejonowej w Łęczycy

LUSTRACJE
1. PO V WL 2.2019 - Lustracja wybranych postępowań zakończonych aktem oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 par. 2 kpk oraz zakończonych wnioskiem w trybie art. 335 par. 1 kpk w okresie od 2 stycznia do 30 września 2018 r. w podległych prokuraturach rejonowych - Zarządzenie Nr 29/2019 Prokuratora Okręgowego z dnia 22 marca 2019 r.
2. PO V WL 2.2019 - Lustracja obejmująca wszystkie postępowania z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości zakończone w I półroczu br postanowieniem o umorzeniu lub o odmowie wszczęcia dochodzenia w oparciu o podstawę skatalogowaną w art. 17 par. 1 pkt 3 kpk - Zarządzenie nr 61/2019 Prokuratora Okręgowego z dnia 31 lipca 2019 r.
3. PO V WL 5.2019 - Lustracja wybranych spraw w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów postępowania, zakończonych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. prawomocnym wyrokiem skazującym, bądź warunkowo umarzającym postępowania karne, w których to sprawach w orzeczeniu kończącym postępowanie oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy zwolniony został w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych - Zarządzenie Nr 101/19 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 22 listopada 2019 roku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2022 14:13 Przemysław Kopański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Kopański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Statystyki, sprawozdania, kontrole 1.0 06.05.2022 14:13 Przemysław Kopański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}