W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statystyki, sprawozdania, kontrole

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ROK 2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r. ...(czytaj)

 

ROK 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 r. ...(czytaj)

ROK 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. ...(czytaj)

 

 

KONTROLA ZARZĄDCZA

ROK 2020

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2020...(czytaj)

ROK 2019

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2019...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2018...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi za rok 2018...(czytaj)

ROK 2016

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2016...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2015...(czytaj)

ROK 2015

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2015...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2014...(czytaj)

ROK 2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2014...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2013...(czytaj)

ROK 2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2013...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2012...(czytaj)

ROK 2012

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Łodzi na rok 2012...(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Łodzi za rok 2011...(czytaj)


KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ŁODZI
W ROKU 2013 ... (czytaj)

WIZYTACJE I LUSTRACJE PRZEPROWADZONE W ROKU 2019

W I Z Y T A C J E
1. PO V WL 1.2019 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście - Zarządzenie Nr 8/2019 Prokuratora Okręgowego
z dnia 16 stycznia 2019 r.

2. PO V WL 4.2019 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Łęczycy - Zarządzenie Nr 63 /19 Prokuratora Okręgowego w Łodzi
z dnia 13 sierpnia 2019 rokuw sprawie przeprowadzenia wizytacji Prokuratury Rejonowej w Łęczycy

L U S T R A C J E
1. PO V WL 2.2019 - Lustracja wybranych postępowań zakończonych aktem oskarżenia wraz z wnioskiem
w trybie art. 335 par. 2 kpk oraz zakończonych wnioskiem w trybie art. 335 par. 1 kpk w okresie od 2 stycznia
do 30 września 2018 r. w podległych prokuraturach rejonowych - Zarządzenie Nr 29/2019 Prokuratora Okręgowego
z dnia 22 marca 2019 r.

2. PO V WL 2.2019 - Lustracja obejmująca wszystkie postępowania z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości zakończone
w I półroczu br postanowieniem o umorzeniu lub o odmowie wszczęcia dochodzenia w oparciu o podstawę skatalogowaną
w art. 17 par. 1 pkt 3 kpk - Zarządzenie nr 61/2019 Prokuratora Okręgowego z dnia 31 lipca 2019 r.

3. PO V WL 5.2019 - Lustracja wybranych spraw w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów postępowania, zakończonych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. prawomocnym wyrokiem skazującym, bądź warunkowo umarzającym postępowania karne, w których to sprawach w orzeczeniu kończącym postępowanie oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy zwolniony został w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych - Zarządzenie Nr 101/19 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 22 listopada 2019 roku