W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o umorzeniu śledztwa o sygn.. akt PR 2 Ds. 1633.2019 Prokuratury Rejonowej w Zgierzu

16.07.2021

Baner ważny komunikat. W tle młotek

Na podstawie art. 131§2 kpk Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia o umorzeniu śledztwa o sygn.. akt PR 2 Ds. 1633.2019 Prokuratury Rejonowej w Zgierzu w dniu 25 czerwca 2021r. w sprawie:

  1. Wprowadzenia w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od stycznia 2019r. do września 2019r. w Ozorkowie, woj. łódzkiego dostawców mleka do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie przez Zarząd i Radę Nadzorczą  w/w Spółdzielni  co do spłaty zaciągniętych zobowiązań i doprowadzenia ich z tego powodu do niekorzystnego rozporządzania mieniem łącznej wartości 7.314.696,18 zł  na szkodę nie mniej niż 459 osób, tj. o czyn z art. 286§1 kk – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
  2. Nadużycia udzielonych uprawnień  lub niedopełnienia ciążącego obowiązku w okresie  od 2018r. do września 2019r. w Ozorkowie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, w szczególności w ten sposób, iż zrealizowali błędną inwestycję w linię produkcyjną do produkcji serów o wartości 6.000.000 zł wyrządzając w/w podmiotowi gospodarczemu znaczną szkodę majątkową w kwocie 21.180.763,17 zł, tj. o czyn z art. 296§1 kk  - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Pouczenie:

Na podstawie art. 306§1a kpk w zw. z art. 325a§2 kk i art. 465§2 kpk  na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Rejonowego w Zgierzu w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora , który wydał postanowienie. Uprawniony do wniesienia  zażalenia w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia może zwrócić się o doręczenie mu postanowienia o umorzeniu śledztwa (art. 131§3 kpk).

Nadto Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, iż pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego jest dostępne do wglądu w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.