W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) dla:


Prokuratury Okręgowej w Lublinie ,Ośrodku Zamiejscowym w Białej Podlaskiej, Ośrodku Zamiejscowym w Chełmie i podległych prokuratur rejonowych tj.:

Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej

Prokuratury Rejonowej w Chełmie

Prokuratury Rejonowej w Kraśniku

Prokuratury Rejonowej w Lubartowie

Prokuratury Rejonowej w Lublinie

Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie

Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie

Prokuratury Rejonowej w Łukowie

Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim

Prokuratury Rejonowej w  Parczewie

Prokuratury Rejonowej w Puławach

Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim

Prokuratury Rejonowej w Rykach

Prokuratury Rejonowej w Świdniku

Prokuratury Rejonowej we Włodawie

wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Zych, dane do kontaktu: iod@lublin.po.gov.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Lublinie informuje, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Lublinie 
z siedzibą przy ul. Okopowej 2a w Lublinie: tel.81-5288181, e mail: info@lublin.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest p. Dariusz Zych  tel.81-5282826, e mail: iod@lublin.po.gov.pl
3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie dotyczy głównie zadań związanych z zatrudnieniem, zamówieniami publicznymi, a także zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury. We wskazanym zakresie zastosowanie ma art. 6 lit. a-e RODO.
4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą przechowywane zgodnie z regulacjami  wynikającymi z zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 
5.    W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej osobie, której dane 
są przetwarzane przysługują prawa:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
b.    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
c.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.