W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach karnych i karnych skarbowych zawiadomienie o przestępstwie rozpatrywane są zgodnie z wymogami kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego. Zawiadomienie można złożyć na piśmie bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu.
W dokumencie należy wskazać:

 • kiedy, gdzie i na czyją szkodę popełniono przestępstwo,
 • na czym przestępstwo polegało i kto jest jego sprawcą (jeżeli donoszący ma tę wiedzę),
 • czy i jakimi dowodami dysponuje skarżący na poparcie doniesienia ew. jakie dowody i gdzie należy zabezpieczyć,
 • podać dokładny adres tak składającego zawiadomienie jak i innych zgłaszanych osób (jeżeli zawiadamiający ma taką wiedzę).

Złożenie zawiadomienia o przestępstwie jest bezpłatne.
W sprawach innych niż karne pismo (skargę, podanie) można złożyć bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową, albo ustnie do protokołu (notatki urzędowej). W piśmie należy zwięźle opisać charakter problemu i oczekiwania co do działań prokuratury.

Tryb działania

W zakresie ścigania karnego i pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego tryb działania regulują:

 • kodeks postępowania karnego
 • kodeks karny skarbowy
 • ustawy szczególne.

Odnośnie pozakarnej działalności prokuratury tryb działania regulują przepisy:

 • cytowanej ustawy z dn. 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze
 • kodeksu postępowania cywilnego
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 35, poz. 228 ze zmianami).

Dodatkowo, odnośnie czynności karnych i pozakarnych działania prokuratury normuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 27.08.2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 169, poz. 1189).

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Lublinie i jednostek jej podległych:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na  ePUAP. Skrytka ePUAP : /477c8bdtrq/SkrytkaESP
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego właściwej jednostki, zapisanego na następujących elektronicznych nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
 • płyta CD lub DVD.

Wymagania dostarczanych dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 3. Wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5 MB,
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci i zakresie opisanych w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.