W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa

Prokuratura Okręgowa w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wwwzamosc.po.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 084 639 60 91 lub mailowy na adres poczty elektronicznej poczta@zamosc.po.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepnosci​_podmiotu​_publicznego.pdf 1.58MB
Dostępność architektoniczna

Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Orla 2, 22-400 Zamość

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ulicy Orlej 2.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 84 639 60 91 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Zamościu ul. Orla 2, 22-400 Zamość, na adres e–mail: poczta@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 84 686 87 60 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po 3 piętrze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na  3 piętrze.

Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Biłgoraju, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400Biłgoraj, na adres e–mail: bilgoraj@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie  z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie, ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 7, 22-500 Hrubieszów

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 7

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 84 696 24 48 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Hrubieszowie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 7, 22-500 Hrubieszów, na adres e–mail: hrubieszow@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300 Janów Lubelski

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim przy ulicy Wojska Polskiego 19a.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 15 872 07 84 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do wyznaczonego pokoju dla interesantów, skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Janowie Lubelskim, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300Janów Lubelski, na adres e–mail: janow.lub@zamosc.po.gov.pllub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie przy ulicy Poniatowskiego 31.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 82 576 21 96 uzyska pomoc pracownika sekretariatu w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po terenie budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Krasnymstawie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, na adres e–mail: krasnystaw@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 84 665 03 86 uzyska pomoc pracownika portierni, który skontaktuje się z urzędnikiem bądź prokuratorem. W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu wewnętrznym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600Tomaszów Lubelski, na adres e–mail: tomaszow.lub@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej 47.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 84 651 72 00 uzyska pomoc pracownika portierni skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku.

Brak windy w budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość, na adres e–mail: pr.zamosc@zamosc.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

{"register":{"columns":[]}}