W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Zamościu, ul. Orla 2 i podległych jej prokuratur rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury:

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  2016 r., poz. 177), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2016 poz. 508 z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz. 83)

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w wtorek od godziny 9.00 do 11.00.

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu oraz prokuraturach rejonowych okręgu zamojskiego interesantów przyjmują codziennie, w godzinach urzędowania, zaś w poniedziałki do godz. 16:30 Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokuratorzy i ich Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

 

{"register":{"columns":[]}}