W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dot. sprawy PO I Ds 181.2019 (29.03.2021)

Baner przedstawiający młotek

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzorowała prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Lublinie śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w okresie  od  26 czerwca 2019 roku  do 3 grudnia 2019 roku w Lublinie w instytucji państwowej i samorządowej, tj. m. in. Prezydenta Miasta Lublin i podległych mu jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin, a mianowicie  Wydziale Planowania i Wydziale  Architektury i Budownictwa i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalno - usługowego  w Lublinie przy ulicy Zana na działkach o numerach ewidencyjnych 34/41, 34/42 i 34/43, w tym wszelkich dokumentów wymaganych prawem  związanych z uzyskaniem  pozwolenia na budowę i pozwoleniem na użytkowanie wymienionego budynku, w zamian za obietnicę  korzyści  majątkowej  w kwocie 1.000.000 zł.

W sprawie tej, w dniu 3 grudnia 2019 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Lublinie zatrzymali cztery osoby, Piotra K., a także Adama M., Mariusza P. i Macieja Sz. 

Osobom tym przedstawiono zarzuty z art. 230 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i przesłuchano w charakterze podejrzanych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu. 

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Zamościu, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Okręgowy w Zamościu, na mocy postanowień z dnia 18 i 20 grudnia 2019 roku, zmienił rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w zakresie stosowania środków zapobiegawczych i w miejsce tymczasowego aresztowania zastosował poręczenia majątkowe w kwotach od 30 000 do 100 000 złotych, a także dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Zamościu dokonała zabezpieczenia na mieniu trzech podejrzanych, w kwotach od 10 000 do 40 100 złotych.

W toku śledztwa ustalono także, że jeden z podejrzanych we wcześniejszym okresie, tj. sierpnia i września 2017 roku, w Lublinie, również powoływał się na wpływy w instytucji państwowej i podjął się pośrednictwa w załatwieniu koncesji umożliwiającej ustalonej firmie wydobycie całości piasku ze złoża położonego w miejscowości Wilczanka, w zamian za korzyść majątkową w kwocie  20 000 zł otrzymaną od ustalonej osoby.

W dniu 18 marca 2021 roku, po skompletowaniu całości materiału dowodowego, skierowano do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie IV Wydział Karny akt oskarżenia wobec czterech wymienionych osób.

Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.