W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Budżet i majątek Prokuratury

Materiały

Zestawienie zmian w funduszu PK 2023
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_PK​_2023.pdf 0.07MB
Rachunek Zysków i strat PK 2023
Rachunek​_Zysków​_i​_strat​_PK​_20232.pdf 0.08MB
Informacja dodatkowa PK 2023
Informacja​_dodatkowa​_PK​_2023.pdf 0.43MB
Bilans roczny PK 2023
Bilans​_roczny​_PK​_2023.pdf 0.11MB
Bilans łączny powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31 12 2023r.
Bilans​_łączny​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122023​_r.pdf 0.17MB
Informacja dodatkowa łączna powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzona na dzień 31 12 2023 r.
Informacja​_dodatkowa​_łączna​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzona​_na​_dzień​_31122023​_r.pdf 0.47MB
Rachunek zysków i strat łączny powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31 12 2023 r.
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_łączny​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122023​_r.pdf 0.13MB
Zestawienie zmian w funduszu łączne powszechnych jendnostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_łączne​_powszechnych​_jendnostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122023​_r.pdf 0.11MB
Bilans jednostkowy za 2022 rok
BILANS​_2022​_(1).pdf 0.11MB
Informacja dodatkowa jednostkowa za 2022 rok
INFORMACJA​_DODATKOWA​_2022​_(1).pdf 0.42MB
Rachunek zysków i strat jednostkowych za 2022 rok
RZiS​_2022​_(1).pdf 0.09MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostkowe za 2022 r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_2022​_(1).pdf 0.07MB
Bilans łączny powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Bilans​_łączny​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122022​_r.pdf 0.17MB
Informacja dodatkowa łączna powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzona na dzień 31.12.2022 r.
Informacja​_dodatkowa​_łączna​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzona​_na​_dzień​_31122022​_r.pdf 0.47MB
Rachunek zysków i strat łączny powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_łączny​_powszechnych​_jednostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122022​_r.pdf 0.13MB
Zestawienie zmian w funduszu łączne powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_łączne​_powszechnych​_jendnostek​_organizacyjnych​_prokuratury​_sporządzony​_na​_dzień​_31122022​_r.pdf 0.12MB
Bilans jednostkowy za 2021 rok
Bilans​_jednostkowy​_za​_2021​_rok​_Prokuratura​_Krajowa​_.pdf 0.64MB
Informacja dodatkowa jednostkowa za 2021
Informacja​_dodatkowa​_jednostkowa​_​_za​_2021​_r​_Prokuratura​_Krajowa​_dyspIII​_stopnia.pdf 2.31MB
Rachunek zysków i strat jednostkowe za 2021
Rachunek​_Zysków​_i​_Strat​_jednostkowe​_za​_2021​_rok​_Prokuratura​_Krajowa.pdf 0.52MB
Zestawienie zmian w Fundusz jednostki jednostkowe za 2021
Zestawienie​_Zmian​_w​_Funduszu​_Jednostki​_jednostkowe​_za​_2021​_rok​_Prokuratura​_Krajowa.pdf 0.45MB
Bilans łączny Prokuratury Krajowej na dzień 31.12.2021 r.
Bilans​_łączny​_Prokuratury​_Krajowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122021​_r.pdf 0.19MB
Informacja dodatkowa łączna Prokuratury Krajowej sporządzona na dzień 31.12.2021 r.
Informacja​_dodatkowa​_łączna​_Prokuratury​_Krajowej​_sporządzona​_na​_dzień​_31122021​_r.pdf 0.50MB
Rachunek zysków i strat Prokuratury Krajowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_łączny​_Prokuratury​_Krajowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122021​_r.pdf 0.16MB
Zestawienie zmian w funduszu łączne Prokuratury Krajowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_łączne​_Prokuratury​_Krajowej​_sporządzone​_na​_dzień​_31122021​_r.pdf 0.09MB
Sprawozdania finansowe Prokuratury Krajowej za 2020 rok
Sprawozdania​_finansowe​_Prokuratury​_Krajowej​_za​_2020​_rok.pdf 0.33MB
Zestawienie Łączne na dzień 31 grudnia 2020 rok
Zestawienie​_Łączne​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2020​_rok.pdf 0.44MB
Sprawozdania finansowe Prokuratury Krajowej za 2019 rok
Sprawozdania​_finansowe​_Prokuratury​_Krajowej​_za​_2019​_rok.pdf 3.79MB
Zestawienie Łączne na dzień 31 grudnia 2019 rok
Zestawienie​_Łączne​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2019​_rok.pdf 0.43MB
Zestawienie łączne na dzień 31 grudnia 2018 roku
Zestawienie​_łączne​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2018​_roku.pdf 0.42MB
Informacja dotycząca stanu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, materiałów w magazynie i zbiorów bibliotecznych podana wg stanu na 31 grudnia 2017 roku
Informacja​_dotycząca​_stanu​_środków​_trwałych,​_wartości​_niematerialnych​_i​_prawnych,​_pozostałych​_środków​_trwałych,​_materiałów​_w​_magazynie​_i​_zbiorów​_bibliotecznych​_podana​_wg​_stanu​_na​_​_31​_grudnia​_2017​_roku.pdf 0.06MB
Stan budżetu i majątku Prokuratury Krajowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, podany według wartości początkowej
Stan​_budżetu​_i​_majątku​_Prokuratury​_Krajowej​_na​_dzień​_31​_grudnia​_2016​_roku,​_podany​_według​_wartości​_początkowej.xlsx 0.01MB
Stan budżetu i majątku Prokuratury Krajowej na dzień 04 marca 2016 roku, podany według wartości początkowej
Stan​_budżetu​_i​_majątku​_Prokuratury​_Krajowej​_na​_dzień​_04​_marca​_2016​_roku,​_podany​_według​_wartości​_początkowej.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2021 11:27 Weronika Krasnopolska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Weronika Krasnopolska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budżet i majątek Prokuratury 7.0 07.05.2024 08:42 Krzysztof Niemyjski
Budżet i majątek Prokuratury 6.0 06.05.2024 22:26 Krzysztof Niemyjski
Budżet i majątek Prokuratury 5.0 05.05.2023 10:25 Krzysztof Niemyjski
Budżet i majątek Prokuratury 4.0 04.05.2023 12:13 Krzysztof Niemyjski
Budżet i majątek Prokuratury 3.0 11.05.2022 10:57 Krzysztof Niemyjski
Budżet i majątek Prokuratury 2.0 05.05.2022 15:53 Weronika Krasnopolska
Budżet i majątek Prokuratury 1.0 05.07.2021 11:27 Weronika Krasnopolska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}