W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rys historyczny

Rys historyczny służby sanitarno-epidemiologicznej w Częstochowie

Działalność służby sanitarno-epidemiologicznej w Polsce notowana jest od 1919 roku, kiedy to 19 lipca  Sejm RP uchwalił Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Ustawa ta kompleksowo normowała  społeczne problemy zdrowotne oraz sposoby ich rozwiązywania.

Utworzony w 1919 roku Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny przy ul. Chocimskiej w Warszawie, przekształcony został w 1923 roku w Państwowy Zakład Higieny, działający od 2007 roku jako Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  Oprócz centrali w Warszawie powołano 6 filii, między innymi w Katowicach dla potrzeb województwa śląskiego oraz częściowo województwa kieleckiego łącznie z Częstochową i Zawierciem.

Okres międzywojenny oraz pierwsze lata po drugiej wojnie światowej to walka służb sanitarnych z epidemiami. W latach 1946-1950 filie PZH podjęły ścisłą współpracę z wydziałami zdrowia, przy których utworzono Kolumny Sanitarne.

W Częstochowie Kolumna Sanitarna powstała w 1946 roku przy Powiatowym Wydziale Zdrowia i zatrudniała kontrolerów sanitarnych, którzy oprócz działalności przeciwepidemicznej kontrolowali stan higieny sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jakości żywienia. Organizowali i koordynowali działalność edukacyjną w zakresie ochrony i promowania zdrowia.

W 1950 roku w Częstochowie utworzono ekspozyturę PZH, która początkowo zajmowała się badaniami żywności i wody, od 1951 roku rozpoczęto badania bakteriologiczne.

Dekretem Sejmu z dnia 14 sierpnia 1954 roku na bazie istniejących filii PZH i Kolumn Sanitarnych utworzono Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, które jako społeczne zakłady służby zdrowia były organami wykonawczymi Państwowych Inspektorów Sanitarnych.

W Częstochowie działała Miejska i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna aż do 1975 roku. W związku ze zmianami administracyjnymi kraju Stacja Miejska w Częstochowie przekształcona została w Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, której pierwszym dyrektorem został lek. med. Wiesław Zegadło, a następnie dr n. med. Marek Ludwik Grabowski.

Od pierwszych lat powojennych, aż do 2007 roku inspekcja sanitarna w Częstochowie borykała się z problemami lokalowymi. Obiekty stacji lokalizowane były w różnych budynkach na terenie miasta, najczęściej w prywatnych obiektach, odbiegających pod względem technicznym od podstawowych standardów jakie powinny spełniać.

Staraniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, przy przychylności władz miasta Częstochowy, wybudowano nową siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 15A, której uroczyste otwarcie nastąpiło 25 kwietnia 2007 roku.

{"register":{"columns":[]}}