W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Satcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim.Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, DOCX, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data publikacji strony internetowej: 04.02.2021 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.02.2021 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 04.02.2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada
  p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Drawsku Pomorskim Aleksandra Orlińska
 • E-mail: psse.drawskopomorskie@pis.gov.pl
 • adres: ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim prowadzą dwa wejścia:

 1. wejście główne od ulicy Jana Sobieskiego 1
 2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu

Przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna

Pomieszczenia siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim znajdują się w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 1, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niemniej jednak osoba niepełnosprawna może skorzystać z dzwonka przywoławczego znajdującego się przy wejściu do budynku i wówczas pracownik Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim podejdzie do osoby ze szczególnymi potrzebami ,mającą trudności w dostaniu się do budynku stacji w celu załatwienia sprawy.

Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (bez ich oznakowania) znajdują się  w podwórzu (wjazd od strony ulicy Jana Sobieskiego 1).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.