W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie materiału do badań

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie.

W celu uzyskania w/w orzeczenia należy wykonać badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych (dawna książeczka sanepidowska).  Próbki przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim w godzinach ustalonych zgodnie z terminarzem poboru.

TERMINARZ POBORU PRÓB:

czerwiec: 28.06.2021r. godz 7:00-9:00

lipiec: 26.07.2021r.  godz 7:00-9:00

sierpień: 23.08.2021r. godz 7:00-9:00

wrzesień: 20.09.2021r. godz 7:00-9:00

październik: 04.10.2021r. godz 7:00-9:00

listopad: 15.11.2021r. godz 7:00-9:00

grudzień: 13.12.2021r. godz 7:00-9:00

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 146,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć zł)

Numer konta:

15 1010 1599 0519 5622 3100 0000

Nazwa odbiorcy:

PSSE w Drawsku Pomorskim

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie oraz nazwa badania

 

LUB

2. Posiadać skierowanie na badanie w przypadku uczniów/studentów/doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, którzy są kierowani na badania przez dyrektora szkoły/rektora uczelni, wówczas są zwolnieni z opłaty za badanie.

WYMAZÓWKA Z PODŁOŻEM TRANSPORTOWYM wymazówki AMIES - 8435444702 ...
3. Do PSSE w Drawsku Pomorskim należy dostarczyć trzy próbki kału w pojemnikach z podłożem transportowym zakupionych we własnym zakresie (w aptekach, sklepach medycznych) pobrane zgodnie z instrukcją pobrania próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju salmonella/shigella wraz z dowodem wpłaty lub skierowaniem na badanie.

4. Wymazówki wraz z kompletem wypełnionych dokumentów tj.:

- zlecenie na wykonanie badań mikrobiologiczno – epidemiologicznych

- zlecenie na badanie kału do celów sanitarno – epidemiologicznych

- dowód wpłaty

- skierowanie na badanie ze szkoły/uczelni

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

należy dostarczyć do punktu w dniu przyjmowania materiału do badania.

Formularz zlecenia na wykonanie badań mikrobiologiczno – epidemiologicznych, zlecenia na badanie kału do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz klauzulę informacją wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-drawsko-pomorskie/przyjmowanie-materialu-do-badan lub w siedzibie stacji.

 

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia próbek jest okazanie dowodu wpłaty przy zdaniu materiału do badania.

Materiały

Instrukcja poboru materiału do badania
instrukcja​_poboru​_materiału.pdf 0.17MB
Klauzula Informacyjna zgoda na przetwarzanie danych - RODO
Klauzula​_Informacyjna​_zgoda​_na​_przetwarzanie.pdf 0.13MB
Zlecenie na wykonanie badań
Zlecenie​_na​_wykonanie​_badań​_mikrobiologiczno-epidemiologicznych.pdf 0.30MB
Zlecenie na badanie
ZLECENIE​_NA​_BADANIE.pdf 0.15MB