W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których dane osobowe przetwarza.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 1
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Inspektor Ochrony Dnych Osobowych: Jolanta Rokosz
  e-mail: iod@pssedrawskopomorskie.pl
  listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz realizacji badań laboratoryjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   
 8. odanie przez Panią/Pana danych osobowych:
  w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganymustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne, w celu realizacji badań laboratoryjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania laboratoryjnego.