W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głogowie jest podmiotem leczniczym stanowiącym aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  1. higieny środowiska
  2. higieny pracy w zakładach pracy
  3. higieny procesów nauczania i wychowania
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  6. higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Podstawa Prawna Działalności

  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. z ( Dz.U. z 2015r. poz. 1412),
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.),