W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim na platformie EPUAP to:

/psse_grodzisk_wlkp/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

 1. jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
 2. zawierający czas wykonania podpisu,
 3. jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
 4. autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
 5. potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl
 

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

 • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • założyć profil zaufany ePUAP, lub
 • posaidać dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim:

 1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym, profilem zaufanym ePUAP lub e-dowodem.
 2. Akceptowalne formaty załączników zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

 

Tabela formatów danych

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa CompuServe  
.jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  

 

 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
 2. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Materiały

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/psse_grodzisk_wlkp
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2021 15:09 Honorata Ciechańska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1.0 12.08.2021 15:09 Honorata Ciechańska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}