W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),
  4. statutu nadanego Zarządzeniem Nr 257/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r.


Powiatowa Stacja w Grodzisku Wielkopolskim jest  jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym  finansowanym z budżetu państwa w stosunku, do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Obszar działania

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim jest powiat grodziski.

Zakres działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez zapobiegawczy oraz bieżący nadzór sanitarny oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także  poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.