W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kalisz : https://www.gov.pl/web/psse-kalisz

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki do których nie dodano opisów alternatywnych. W terminie wskazanym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych czyli do dnia 23 września 2020 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Użytkownicy korzystający ze strony mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą wskaźnika typu Mysz.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarek Kołodziej, adres poczty elektronicznej informatyk.psse.kalisz@sanepid.gov.pl

Kontaktować można się drogą mailową. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

ul. Kościuszki 6  62-800 Kalisz

e-mail: sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl oraz skrzynka epuap: /PSSEKalisz/SkrytkaESP

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu prowadzi działalność przy ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kościuszki 6.

Pierwsze wejście znajduje się od ulicy Kościuszki i posiada 4 schody, do drugiego wejścia można dojść przez bramę i podwórze.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych jak i windy.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, które prowadzą do trzech kondygnacji

W budynku nie ma  toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynek posiada pętlę indukcyjną.

Budynek posiada informacje w języku Braille’a. 

W budynku nie ma  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W PSSE można porozumieć się za pomocą języka migowego.

Informacje o publikacji dokumentu: Pierwsza publikacja: 2021-02-09

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 09:26 Jarosław Kołodziej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarek Kołodziej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 04.04.2024 11:19 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 8.0 09.05.2023 11:36 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 7.0 13.03.2023 08:43 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 6.0 03.01.2023 09:31 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 5.0 22.12.2022 10:00 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 4.0 06.10.2022 14:42 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 3.0 30.08.2022 12:08 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 2.0 30.08.2022 12:04 Jarosław Kołodziej
Deklaracja dostępności 1.0 18.10.2021 09:26 Jarosław Kołodziej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}