W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Do pobrania

Sekcja Badania Wody i Gleby - OL-HKL

Materiały

Zlecenie badania wody 30.01.2024
zlecenie​_badania​_wody​_30012024.pdf 0.22MB

Sekcja Epidemiologii ON-E

Materiały

Zamówienie do PSSE na szczepionki HPV (wersja 2)
Zamówienie​_do​_PSSE​_na​_szczepionki​_HPV​_(wersja​_2).pdf 0.12MB

Sekcja Badania Żywności - OL-HŻL

Materiały

Zlecenie badania i pobietania próbek 032023
Z6-PSJ-02.pdf 0.22MB

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii - OL-EPL

Materiały

Skierowanie na badania
skierowanie​_na​_badania​_przez​_zaklad​_pracy.pdf 0.04MB
Zlecenie badania 2023
zlecenie​_30012023​_.doc 0.07MB
Pobranie kału z wymazu
Pobranie​_wymazu​_z​_kału.pdf 0.72MB
Instrukcja pobrania i transportu kału do badania
Instrukcja​_pobrania​_i​_tranportu​_kału​_do​_badania​_.pdf 0.62MB
Upoważnienie do odbioru wyniku
Upoważnienie​_do​_odbioru​_wyniku.docx 0.01MB

Sekcja Higieny Komunalnej (ON-HK)

Materiały

Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_na​_przeprowadzenie​_imprezy​_masowej
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_na​_przeprowadzenie​_imprezy​_masowej.docx 0.02MB
Wniosek​_na​_wywóz​_zwłok​_za​_granice
Wniosek​_na​_wywóz​_zwłok​_za​_granice.doc 0.04MB
Wniosek​_Ekshumacja
Wniosek​_Ekshumacja.doc 0.05MB
Załączniki​_do​_wniosku​_na​_ekshumację
Załączniki​_do​_wniosku​_na​_ekshumację.doc 0.06MB

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON-NS)

Materiały

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_użytkowania.pdf 0.18MB
Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_użytkowania.doc 0.10MB
Wniosek o ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów lub wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody
Wniosek​_o​_ocenę​_higieniczną​_na​_zastosowanie​_materiałów​_lub​_wyrobów​_do​_uzdatniania​_i​_dystrybucji​_wody.pdf 0.12MB
Wniosek o ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów lub wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody
Wniosek​_o​_ocenę​_higieniczną​_na​_zastosowanie​_materiałów​_lub​_wyrobów​_do​_uzdatniania​_i​_dystrybucji​_wody.docx 0.02MB
Uruchamianie nowych działalności
uruchamianie​_nowych​_dzialanosci.pdf 0.15MB
Uruchamianie nowych działalności
uruchamianie​_nowych​_dzialanosci.docx 0.03MB
Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_użytkowania.pdf 0.18MB
Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_użytkowania.doc 0.10MB
Wniosek o uzgodnienie projektu..
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_projektu...pdf 0.12MB
Wniosek o uzgodnienie projektu
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_projektu.docx 0.02MB

Sekcja Higieny Pracy (ON-HP)

Materiały

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Karta​_oceny​_narazenia​_zawodowego​_w​_zwiazku​_z​_podejrzeniem​_choroby​_zawodowej.pdf 0.20MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zgłoszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej​_ok.pdf 0.16MB
Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
hp​_info​_biol.pdf 0.05MB
INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM
Informacja​_rakotwórcze​_wzór.PDF 0.25MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_wykazie​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.13MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_o​_wpis​_do​_wykazu​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.14MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_wykazu​_zakładów​_wytwarzających​_produkty​_kosmetyczne.pdf 0.13MB

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON-HŻ)

Materiały

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zalacznik nr 4
wzór​_wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_​_zalacznik​_nr​_4.doc 0.06MB
Wniosek o zatwierdzenie i wpis zalacznik 3
wzór​_wniosek​_o​_zatwierdzenie​_i​_wpis​_zalacznik​_3.doc 0.05MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zalacznik 5
wzór​_wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru​_zalacznik​_5.doc 0.06MB
Wniosek o wpis zakładu zalacznik 2
wzór​_wniosek​_o​_wpis​_zakładu​_zalacznik​_2.doc 0.06MB
Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej
Wytyczne​_Dobrej​_Praktyki​_Higienicznej​_i​_Produkcyjnej.pdf 0.81MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.doc 0.04MB
Wniosek​_2023​_graniczna​_kontrola
wniosek​_2023​_graniczna​_kontrola.docx 0.02MB
Prolongata terminu wykonania obowiazkow
Prolongata​_terminu​_wykonania​_obowiazkow.docx 0.02MB
Formularz przyjęcia zażalenia
Formularz​_przyjęcia​_zażalenia.docx 0.02MB

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

{"register":{"columns":[]}}