W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidmicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 1. wstępu o każdej porze dnia i nocy na terenie miast i wsi do:
  a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  d) obiektów będących w trakcie budowy,
 2. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych;
 4. pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
 5. wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeśli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa;
 6. nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 7. unieruchomić zakład pracy lub jego część, wstrzymać działalność obiektu użyteczności publicznej, wyłączyć z eksploatacji środek transportu, wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjąć inne działania, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 8. zlikwidować hodowlę lub chów zwierząt;
 9. kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;
 10. zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian technologii, dopuszczeniu do obroty materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 11. zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 09:23 Jarosław Kołodziej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarek Kołodziej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 1.0 18.10.2021 09:23 Jarosław Kołodziej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}