W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Pracy

Do zakresu działalności sekcji Higieny Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy oraz warunków środowiska pracy. Wnikliwa znajomość środowiska pracy, w tym procesów technologicznych, niezbędna jest do oceny jego wpływu na zdrowie ludzi oraz pozwala na podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych

 

Zakres prowadzonych kontroli obejmuje:

- warunki pracy, w tym ocena zgodności środowiska pracy z normatywami higienicznymi (NDS, NDSCh, NDSP, NDN, WBGT), kontrola wyposażenia zakładu pracy w środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, ocena stanu sanitarnego obiektów, w tym pomieszczeń pracy oraz higienicznosanitarnych,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- nadzór nad warunkami pracy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

 

Do zadań sekcji należy również prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej. Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w części dotyczącej produkcji i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 oraz nad bezpieczeństwem chemicznym powiatu, w tym:

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczeń, zakazów i warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz zawierających je wyrobów
- nadzór nad produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych i detergentów

{"register":{"columns":[]}}