W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mielcu w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 

  1. Opiniowanie / uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  2. Wydawanie opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii określających warunki realizacji przedsięwzięcia -zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko, 
  3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych projektów budowlanych/ technologicznych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, adaptacji różnego rodzaju pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia w nich działalności gospodarczej,
  4. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art.56 ustawy prawo budowlane dotyczących stwierdzenia zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
  5. Wydawanie opinii/decyzji określających warunki higieniczno- sanitarne w obiektach przeznaczonych do prowadzenia w nich działalności gospodarczej 
  6. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
  7. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
{"register":{"columns":[]}}