W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w obiektach budowlanych na etapie projektowania i przekazywania do użytkowania w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, a w szczególności:

- opiniowanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
- wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- wydanie opinii w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
- udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów- § 132 ust. 3, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.);
- uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego